Essays about: "inspection and certification"

Found 2 essays containing the words inspection and certification.

 1. 1. The price you’re worth: A case-study of pricing in the TIC-market

  University essay from Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Author : Kasper Vinberg; Stefan Lindstedt; [2020]
  Keywords : Pricing; Value-based; Value; Value-based price; Value-based Pricing; TIC; TIC-market; Testing; inspection and certification; pricing practice; pricing strategy; Kasper Vinberg; Stefan Lindstedt; kasvi918; KasperStefan; Cost-based; kostnadsbaserad; värdebaserad; konkurrensbaserad; competition-based; behavior; mindset; change; WTP; Kundvärde; Customer value; customer; customer value proposition; pricing strategy; pricing practice; Perceived customer value; kundvärde;

  Abstract : How to price your offering is one of the main managerial decision issues today and is alarmingly often not grounded in necessary market and cost research. Pricing is a complex topic, dependent on a multitude of internal and external factors, which makes pricing practice and strategy alignment even more difficult. READ MORE

 2. 2. Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då : de svenska klädföretagens syn på merinoull - tar de ansvar för ursprunget?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Simone Sjölund; [2012]
  Keywords : mulesing; animal pain; animal welfare; sheep; djurvälfärd; smärta; lidande; djurskydd; får; ull; merinoull;

  Abstract : Mulesing är ett ingrepp som utförs på får i Australien för att förhindra att de drabbas av flugangrepp. Det är främst merinofår som drabbas av flugangrepp eftersom de har mer hudveck än andra fårraser. Merinoullen är ull av finare kvalitè och den används i kläder hos många företag runt om i världen. READ MORE