Essays about: "institutionella ägare"

Found 4 essays containing the words institutionella ägare.

 1. 1. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  University essay from

  Author : Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Keywords : Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Abstract : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. READ MORE

 2. 2. Crises in Stockholm’s Office Market : Any Signs Today?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Lukas Andersson; Marcus Källman; [2019]
  Keywords : Office market; Stockholm; cap rates; crises; real estate cycles; bubble; Fastighetscykler; kontorsmarknad; direktavkastningskrav; kriser; bubbla;

  Abstract : The office market in central Stockholm has since the financial crises in ‘08 showed remarkablegrowth and the current conditions are compared to the once under the previous crises. Thecommercial real estate market has had a substantial role in the last crises, as it is sensitive to cyclesand has high indebtedness. READ MORE

 3. 3. Doing Good While Being Good : A study of the relationship between Corporate Social Responsibility and the Swedish Companies Act

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Johan Djäken; [2016]
  Keywords : Aims of the Swedish Companies Act; Swedish Companies Act; SCA; company s interest; company s objects; contemporary CSR; corporate gifts; corporate governance; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR and Swedish corporate governance; de facto value transfers; duty of loyalty; duty of care; duties of the board; duties of the managing director; ESV; enlightened shareholder wealth maximization; executive compensation; fiduciary duties; profit purpose; purpose of the limited company; pluralist purpose; pyramidal ownership structure; value transfer framework; shareholder value model; shareholder primacy model; share buybacks; Swedish corporate governance; Swedish Code on Corporate Governance; ABL; aktiebolags syfte; aktiebolags vinstsyfte; aktiebolags verksamhetsföremål; aktieåterköp; aktieägarmodell; bolagsstyrelsens ansvar; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR och svensk bolagsstyrning; förtäckta värdeöverföringar; företagsgåvor; institutionella ägare; korsägande; pluralistiskt vinstsyfte; pyramidägande; Svensk kod för bolagsstyrning; svensk bolagsstyrning; upplyst aktieägarmodell; verkställande direktörs ansvar; värdeöverföringsreglerna; värdeöverföringar;

  Abstract : This thesis investigates the current interrelationship between the provisions contained in the Swedish Company Act (2005:551) and activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) pursued by companies listed at Nasdaq Stockholm. The focal point of this thesis could be argued to be of particular relevance in this day and age, as companies listed at Nasdaq Stockholm continue to perform at the top of the league in global sustainability performance measurements, and Swedish and European legislators have intensified their efforts to encourage businesses to operate in a way that does not incur unacceptable social costs to society. READ MORE

 4. 4. Fastighetsbolags användning av verkligt värde : En studie i företags uppfattning om värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Amelie Dunder; Emma Zander; [2008]
  Keywords : Investments properties; IAS 40; Fair value; Stakeholder theory; Förvaltningsfastigheter; IAS 40; verkligt värde; orealiserade värdeförändringar; agentteorin;

  Abstract : Bakgrund och problem: Det pågår en diskussion om införandet av värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Diskussionen grundar sig främst i att fastighetsbolagens resultat påverkas av orealiserade värdeförändringar genom att dessa inkluderas i rörelseresultatet. READ MORE