Essays about: "intake rate"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the words intake rate.

 1. 1. Determining caffeine and 3-caffeoylquinic acid content in artisanal processed specialty coffee varieties with different roasting grades, origins, and brewing methods

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Author : Oliver Mihajlovic; [2023]
  Keywords : kaffeanalys; koffein; klorogensyra; HPLC; analytisk kemi;

  Abstract : Coffee is one of the most consumed beverages in the world, with about 10 million tons of coffee consumed in 2021. There are a lot of steps between the coffee tree and served beverage, as there are several processing methods each contributing to differences in fragrance, aroma, and acidity. READ MORE

 2. 2. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Skans; [2023]
  Keywords : råmjölk; råmjölkskvalité; IgG; smågrisdödlighet; tillväxt; Brix refraktometer;

  Abstract : Sverige har hög smågrisdödlighet jämfört med andra länder. Mycket forskning har gjorts inom området men siffran är fortsatt hög. I dagsläget saknas det studier på hur suggans råmjölkskvalité påverkar smågrisarnas tillväxt och överlevnad. READ MORE

 3. 3. Evaluating an increased spill regime as a management tool to improve downstream passage of salmon smolt

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Mattias Hansson; [2022]
  Keywords : hydraulic modeling; hydroacoustic telemetry; time to event analysis; hydraulisk modellering; överlevnadsanalys; hydroakustisk telemetri;

  Abstract : The anadromous Atlantic salmon (Salmo salar) is dependent on river connectivity to reach spawning and rearing habitats in rivers. Most rivers are today fragmented by artificial barriers such as hydroelectric powerplants (HEP) which impede this migratory movement. READ MORE

 4. 4. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elna Laxmar; [2022]
  Keywords : mjölkproduktion; juverhälsa; värmestress; betesstrategi; utfodring;

  Abstract : Värmestress hos mjölkkor definieras av en oförmåga att bibehålla normal kroppstemperatur, vilket leder till nedsatt produktion och djurvälfärd. Sommaren 2018 uppmärksammandes som en av de varmaste perioderna i Sverige sedan 1951 och påföljderna för svenska mjölkföretagare var kännbara. READ MORE

 5. 5. Evaluering av graded glucose infusion som metod för utvärdering av β-cellsfunktion hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Nyqvist; [2022]
  Keywords : ekvint metabolt syndrom; GGI; reproducerbarhet; β-cellsfunktion; häst;

  Abstract : Ekvint metabolt syndrom (EMS) kännetecknas av en samling fysiologiska förändringar som bland annat predisponerar hästar för endokrin fång. Centralt i begreppet är insulindysreglering, som beskriver störningar i insulinutsöndringen, så som hyperinsulinemi och insulinresistens. READ MORE