Essays about: "interaktion"

Showing result 1 - 5 of 808 essays containing the word interaktion.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. APPLYING GAMIFICATION ELEMENTS TO AN ONLINE CASINO PLATFORM

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Pavlos Karageorgiadis; [2022]
  Keywords : Gamification; iGaming; online casino; Social Network; Octalysis Framework; Gamification; iGaming; online kasinon; Sociala Nätverk; Octalysis Framework;

  Abstract : Gamification is one of the most effective ways of creating and keeping high engagement among people. It is a deep exploration into what makes a game fun and how to apply those fun and engaging elements in real-life productive activities. READ MORE

 3. 3. Integrating security into agile software development : A case study on the role of inertia

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Author : Rasmus Andersson; Carl Edström; [2022]
  Keywords : agile; inertia; cybersecurity; security; change management;

  Abstract : The security directives at Ericsson Group IT have recently been re-worked to apply to modern security requirements. For Ericsson's software development teams developing internal applications, security tools have been implemented into the daily workflow to follow these new directives. READ MORE

 4. 4. Students’ and teachers’ experiences of distance teaching of mathematics in Swedish upper secondary schools

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : JOHANNES MEJREH; SUHEIB SALEH; [2022]
  Keywords : distance teaching; mathematics; upper secondary school; student learning.; Distansundervisning; matematik; gymnasieskolan; lärande;

  Abstract : As technological advancements and improvements are made, the concepts of school digitalization and distance teaching become increasingly interesting and relevant. While distance teaching has existed for over a decade, it was not commonly practiced until the global pandemic 2020 where schools all around the world decided that teaching would be conducted remotely reduce the risk of spreading COVID-19. READ MORE

 5. 5. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Kifilo Oumar; [2022]
  Keywords : daggmask; markpackning; vetesort; anecisk; endogeisk; epigeisk;

  Abstract : Det här arbetet gjordes med ett färdigställt dataset över antal och biomassa av daggmaskar från ett fältförsök med markpackning. Målet med arbetet har varit att undersöka om daggmaskarna har påverkats negativt av markpackning, i kombination med andra abiotiska faktorer som förekommer under varje växtsäsong. READ MORE