Essays about: "interaktiv samhällsstyrning"

Found 4 essays containing the words interaktiv samhällsstyrning.

 1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2022]
  Keywords : utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Abstract : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. READ MORE

 2. 2. Självförvaltning av bostadsgårdar : en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Perry; [2020]
  Keywords : självförvaltning; bostadsgård; gemenskap; interaktiv samhällsstyrning; fastighetsbolag; self-management; residential yard; togetherness; governance; real estate company;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskapsfältet inom ämnesområdet boendeinvolvering vid förvaltning av bostadsgårdar genom självförvaltning. Samtidigt som fördelarna med självförvaltning beskrivits vara flera och ett ökat intresse för boendeinvolvering inom fastighetsbolagens verksamhet har identifierats, är det förhållandevis få fastighetsbolag som implementerar självförvaltning inom den egna verksamheten. READ MORE

 3. 3. Varbergs goda jord : en fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnar Kjeller; [2013]
  Keywords : åkermark; governance; hållbar utveckling; förvaltning; planering och styrning; landsbygd;

  Abstract : This is a bachelor thesis about arable land in Varberg, from sustainability and it’s relation to local government and management. Arable land has become more important as a natural resource from a global point of view and in concerns of higher demands of food supply, as a result of population growth, higher consumption worldwide and climate change. READ MORE

 4. 4. The Interface Between Social Entrepreneurship and Governance : A qualitative case study including eight social entrepreneurs operating within regions of India

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Frida Johnsson; [2012]
  Keywords : Action; Governance; India; Private-Public; Rationalities; Regions; Social Entrepreneurship; Spheres; Handling; Indien; Interaktiv samhällsstyrning; Privat-Offentligt; Rationaliteter; Regioner; Sfärer; Socialt entreprenörskap;

  Abstract : Instead of asking why governments in developing countries are not doing what (Western) governments can (or at least in the past could) be expected to do we may need to ask the questions of how governance empirically is provided and by whom. While the involvement of non-public actors within processes of governance is far from new, the increased interest in social entrepreneurship, both as a practice and scholarly, is. READ MORE