Essays about: "interiority"

Showing result 6 - 7 of 7 essays containing the word interiority.

 1. 6. Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people

  University essay from Kungl. Konsthögskolan

  Author : Victoria Skogsberg; [2013]
  Keywords : atmosphere; mood; spatiality; rooms; interiority; psychical experiences; ghost; absence; images; video installation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner; atmosfär; stämning; rumslighet; rum; interioritet; psykiska upplevelser; ande; frånvaro; bilder; videoinstallation; Gregor Schneider; Eija-Liisa Ahtila; Gernot Böhme; Inger Bergström; Alice Rayner;

  Abstract : Captured atmospheres - Rooms and interiors that tell a story in the absence of people är en undersökning av min konstnärliga praktik, återkommande teman, idéer och intressen samt bestående influenser. Genom en längre process där jag gick igenom många års samlande av texter, citat, bilder och idéer som har inspirerat och influerat mitt arbete, försökte jag skapa mig en överblick eller förståelse av denna samling och hur den reflekterar min konstnärliga praktik. READ MORE

 2. 7. Time Dissolving and Freedom in The French Lieutenant´s Woman : From Novel to Film Adaptation

  University essay from Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Author : Jenny Karolina Proestos; [2010]
  Keywords : Time; Freedom; Immanence; Immanent; Adaptation; Narrative levels; Film adaptation; John Fowles; Harold Pinter; The French Lieutenant´s Woman; Love; Interiority; Exteriority;

  Abstract : This essay examines the adaptation of The French Lieutenant’s Woman; proclaiming that it is based on the same core of meaning as the novel. This core, or interiority, of the art work, is the freedom which Sarah Woodruff presents. The interiority is immanent within the novel as well as the film. READ MORE