Essays about: "intermediary actors"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words intermediary actors.

 1. 1. The role of public innovation support in the Swedish food industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Matilda Persson; [2019-07-08]
  Keywords : Public Innovation Support; Food Industry; Innovation Intermediary; Accelerator; Public Research Organization;

  Abstract : This thesis examines the role of public innovation support in the Swedish food industry and the aim was to better understand what such innovation support does in order to accelerate SMEs. The aim was further to evaluate the activities of such innovation support to propose improvements to be used in a future national expansion. READ MORE

 2. 2. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Wästerlund; [2019]
  Keywords : public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Abstract : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. READ MORE

 3. 3. Apotekens roll och ansvar för en mer hållbar läkemedelsanvändning : ett CSR perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jacob Angeldal; Arvid Rydell; Alexander Sommensjö; [2018]
  Keywords : CSR; apotek; hållbarhet; läkemedelsanvändning; mellanhand; miljö; pharmacies; sustainability; pharmaceuticals; intermediary actor; environment;

  Abstract : I Sverige råder det idag en läkemedelsanvändning som resulterar i en negativ miljöpåverkan. Den största negativa miljöpåverkan från läkemedel i Sverige uppstår vid kundernas användning av läkemedel. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som beskriver företags samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling. READ MORE

 4. 4. Hub Criativo do Beato- For whom by whom? : A narrative study of global entrepreneurial and creative urban practices in the eastern riverside of Lisbon

  University essay from KTH/Samhällsplanering och miljö; KTH/Samhällsplanering och miljö

  Author : Solveig Lönnervall; Michaela Sundell; [2018]
  Keywords : Creative economy; globalisation; neoliberalism; place marketing; public-private partnership; urban regeneration; industrial heritage; urban managerialism;

  Abstract : This thesis investigates the phenomenon of creative hubs in former industrial sites based upon the case study of Hub Criativo do Beato and its process of implementation in Lisbon, Portugal. The hub is explored in relation to political-cultural power embedded in the practice of globalism and public-private partnership. READ MORE

 5. 5. Pushing innovation from below : the role of accelerator programs in the German energy transition

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Charlotte Elsa Jost; [2018]
  Keywords : sustainability science; energy transition governance; accelerator program; strategic niche management; multi-level analysis; Social Sciences;

  Abstract : In order to fight climate change and meet the Paris Agreement to keep the global temperature rise below 2 °C above pre-industrial levels, there is an urgent need to change the dominant way of producing and consuming energy worldwide. However, governing an energy transition is a complex and challenging task, as different actors and interests clash on different levels. READ MORE