Essays about: "internationell transport"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words internationell transport.

 1. 1. Measuring environmental impact in humanitarian operations : A case study of an emergency response unit for water treatment and supply from a life cycle perspective

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Klara Berggren Klara; [2020]
  Keywords : Environment; Environmental impact; Life cycle assessment; Humanitarian sector; Humanitarian operations; WaSH;

  Abstract : Increased extreme weather events caused by climate change and other environmental impacts, are affecting already vulnerable people predominantly. These are populations with the least resilience to disasters. READ MORE

 2. 2. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ivan Forsman; [2017]
  Keywords : spårvagn; design; fotgängare; övergång; Frankrike; hållbart; allmän; transport;

  Abstract : Spårvägar är hett igen. Intresse finns nu i ett flertal svenska städer för att introducera eller återintroducera detta trafikslag och denna rörelse är del i en större internationell trend som började i Frankrike på 1980-talet. READ MORE

 3. 3. Evaluating weather routing

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Ludvik Brodl; [2017]
  Keywords : weather routing; voyage analysis; voyage optimization; route evaluation; meteorological advice; weather factor; Science General;

  Abstract : Today it is an accepted truth that consultation and evaluation of weather models by meteorologists can help a ship navigate the sea efficiently, using the weather and sea currents in the ship's favor. However, there exists little to no studies to support such a claim. In this report, we will first validate a simulation model by statistical means. READ MORE

 4. 4. Towards intermodal freight transport system in Ethiopia : evaluation of Ethiopian shipping and logistics service enterprise multimodal freight transport performance by customers and employees

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Tadesse Kenea Amentae; [2015]
  Keywords : freight transport; intermodal; satisfaction; customer; employee; Ethiopia;

  Abstract : With today’s globally integrated economy the role of transportation has got immense attention in international trade and development. Freight transport is an integral part of transportation system and it moves freight of huge value all over the world. READ MORE

 5. 5. Carrier Liability in Multimodal Transport

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erica Englundh; [2015]
  Keywords : Transporträtt; sjörätt; internationell privaträtt; international private law; transport law; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Multimodala transporter är frekvent förekommande och viktiga i dagens internationella handel. En multimodal transport innebär kort att gods transporteras från dörr till dörr med hjälp av minst två olika transportsätt under ett kontrakt med en (multimodal) transportör som ensamt ansvarig för kontraktets utförande. READ MORE