Essays about: "intervallträning"

Found 5 essays containing the word intervallträning.

 1. 1. Skador och riskfaktorer inom hundsporten agility

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Carola Dowermark; [2017]
  Keywords : agility; skador; riskfaktorer; injuries; risk factors;

  Abstract : Agility är en av de snabbast växande hundsporterna i världen. Sporten går ut på att hunden med hjälp av sin förare ska ta sig igenom en hinderbana så snabbt som möjligt med så få fel som möjligt. Det går fort och skaderisken är troligtvis hög. READ MORE

 2. 2. Överträning av sporthästar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tove Hongisto; [2017]
  Keywords : häst; träning; överträning;

  Abstract : Överträning är ett syndrom som förekommer såväl hos hästar som människor. Syndromet orsakas av ett alldeles för utmanande träningsprogram, och vid överträning sjunker prestationsförmågan utan att några kliniska förändringar ses. Prestationssänkningen håller i sig i 2–3 veckor fast den övertränade individen slutar träna. READ MORE

 3. 3. Six weeks of high intensity interval training with hyperoxia or normoxia in trained cyclists : A polarized and periodized training approach

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Tom Manselin; Olof Södergård; [2015]
  Keywords : hyperoxia; running; cycling; VO2max; interval; training; HIIT; HIT; polarized; periodized; normoxia; oxelerate; O2; oxygen; lactate; glucose; performance; monark; SRM; power output; watt; isoeffort; VO2peak; lactate treshold; saturation; SaO2; TRIMP; training load; RPE; Bannister; oxygen uptake; ventilation; oxygen supplementation; GIH; Karolinska Institutet; hypoxia; high intensity interval training; periodization; hyperoxi; löpning; cykling; intervallträning; högintensiv intervallträning; polariserat; periodiserat; normoxi; laktat; glukos; prestation; prestationstest; laktattröskel; träningsbelastning; syreupptag; syretillförsel; hypoxi; höghöjdsträning;

  Abstract : Aim The main aim of this study was to investigate the longitudinal effects on cycling performance using a polarized and periodized scheme that was highly supervised and controlled. The second aim was to investigate the effect of using Hyperoxia. READ MORE

 4. 4. Effects of Unilateral versus Bilateral Complex Training and High Intensity Interval Training on the Development of Strength, Power and Athletic Performance : An experimental study on elite male and female handball players during preseason training

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Author : Daniel Jansson; [2014]
  Keywords : bilateral training; unilateral training; handball; bilateral deficit; complex training.;

  Abstract : Aim: The purpose of the present study is to examine the effects of 6 weeks bilateral (BL) versus unilateral (UL) complex training combined with high intensity interval training (HIIT) on maximal strength, jumping ability, straight sprint (5, 10, 20 and 30 m), change of direction speed (CODS), repeated sprint ability (RSA) and specific endurance in Swedish elite male and female handball players. Another purpose was to examine if a bilateral deficit (BLD) exists in strength and jumping ability (power deficit) and if it changes differently with 6 weeks BL and UL complex training. READ MORE

 5. 5. Galoppträning och körning med två travare

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Johansson; [2011]
  Keywords : Intervallträning; backträning ; ridträning;

  Abstract : The aim of this study was to evaluate whether gallop training, rather than regular drive training, is worthwhile for trotters race performance. Another aim of the study was to expand the author’s riding- and driving capacity, and get more practical experience on the impact of interval training on trotters. READ MORE