Essays about: "interventioner i stadsrummet"

Found 1 essay containing the words interventioner i stadsrummet.

  1. 1. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Carl Magnus Jacobson; [2016]
    Keywords : tillfällig urbanism; temporär urbanism; alternativa planeringsmodeller; tillfälliga platser; tillfälliga initiativa; interventioner i stadsrummet;

    Abstract : Tillfällig urbanism är ett brett begrepp som sammanfattar en mäng aktiviteter och initiativ i stadsrummet. Det handlar ofta om interventioner genomförda av några få engagerade individer som ägnar sig åt sina projekt på hobbybasis, som ett sätt att umgås. READ MORE