Essays about: "interview"

Showing result 1 - 5 of 2364 essays containing the word interview.

 1. 1. Chinese immigrants studying and working in Sweden -A Push-Pull analysis of their motivation and experiences

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Fangfei Liu; [2019-02-13]
  Keywords : Chinese immigrants; push-pull analyses; study and work motivation for being in Sweden;

  Abstract : This is a qualitative research study, which aims to explore why Chinese studentschoose to study and work in Sweden and find out what “Pushes” them from Chinaand what “Pulls” them to study and work in Sweden. The “Push – Pull” model wasused to analyze the data. READ MORE

 2. 2. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  University essay from

  Author : Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Keywords : Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Abstract : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. READ MORE

 3. 3. Younger patient´s experience of living with mechanical circulatory support. A phenomenological-hermeneutic study

  University essay from

  Author : Maria Lachonius; Karl Hederstedt; [2019-01-29]
  Keywords : heart failure; mechanical circulatory support; patient’s experience; phenomenological-hermeneutical; self-efficacy; the lived body;

  Abstract : Aims and objectives: To describe younger patients’ experiences of living with a mechanicalcirculatory support with focus on self-efficacy.Background: Heart failure is increasing even among younger patients. Life-threatening heart failurecan occur and the patient will need heart transplantation. READ MORE

 4. 4. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE

 5. 5. The last “terrorist” - Kurdish Marginalized Perspectives in the Turkish Social And Political Landscape

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Isabella Berfin Aslan; [2019]
  Keywords : Kurdish conflict understanding;

  Abstract : Despite the vast research on the protracted conflict between the PKK and the Turkish state, recent battles in the South-East of Turkey have increased the anti-Kurdish attitudes and discourses in Turkish society. I argue that Kurdish marginalized individuals conflict understandings are silenced in the Turkish social and political landscape. READ MORE