Essays about: "intervjuer"

Showing result 1 - 5 of 3712 essays containing the word intervjuer.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Keywords : Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Abstract : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. READ MORE

 2. 2. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 3. 3. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Liselott Hultros; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. READ MORE

 4. 4. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Näsmark; Erik Strand; [2022]
  Keywords : fjällräv; Vulpes lagopus; skyddsområden; gränsöverskridande; Treriksröset;

  Abstract : The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. READ MORE

 5. 5. Visualizing potential for improvements in the information flow for road haulages : Exploratory case study on two Swedish road haulage firms

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Yones Khateeb; Mahmoud Atta; [2022]
  Keywords : Information flow; communication channels; haulage operation; inefficiency; root causes; Informationsflöde; kommunikationskanaler; vägtransportföretag åkeri ; Ineffektivitet; rotorsaker;

  Abstract : Background: The understanding of the inefficiencies that the road haulages suffer from is more important than ever, specifically in today's society where the environmental problems and technological development are rapidly increasing. The perception of the inefficiencies could support road haulage firms to improve their operations. READ MORE