Essays about: "intervjuer"

Showing result 1 - 5 of 2827 essays containing the word intervjuer.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 2. 2. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Author : Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Keywords : podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Abstract : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. READ MORE

 3. 3. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Pipar Julia Bahri; [2020]
  Keywords : Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Abstract : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. READ MORE

 4. 4. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Keywords : Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Abstract : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. READ MORE

 5. 5. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE