Essays about: "intervjustudie"

Showing result 1 - 5 of 196 essays containing the word intervjustudie.

 1. 1. Skötseln av extensiva gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Dahlgren; [2020]
  Keywords : gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Abstract : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. READ MORE

 2. 2. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  University essay from

  Author : Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Keywords : Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Abstract : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. READ MORE

 3. 3. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Arnehed; [2019]
  Keywords : bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. READ MORE

 4. 4. Cost Engineering Strategies for Industrial Sourcing

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Erik Lindved; Jakob Rolén; [2019]
  Keywords : Cost Engineering; Cost Estimation; Procurement; Industrial Sourcing; Manufacturing Industry.; Kostnadsestimeringsteknik; kostnadsestimat; anskaffning; industriellt inköp; tillverkningsindustri.;

  Abstract : The art of estimating and managing costs is commonly referred to as cost engineering which is a vital tool to counteract cost uncertainty. Current research within the area mainly focuses on the cost estimation techniques themselves and the strategic implications have not yet been studied in-depth, nor been set into relation to traditional sourcing strategies. READ MORE

 5. 5. Motion analysis as a service to prevent musculoskeletal disorders in forestry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Anthon Bremer; [2019]
  Keywords : Motion analysis; forestry; musculoskeletal disorders; ethics in technology; Rörelseanalys; skogsbruk; muskuloskeletala besvär; etik inom teknik;

  Abstract : The purpose of this thesis was to investigate how motion analysis can be used as service to reduce the rate of upper-body musculoskeletal disorders (MSDs) in forestry, and propose a design based on the identified requirements. The project was carried out in collaboration with a Power Tools and Accessories Manufacturer (PTAM). READ MORE