Essays about: "intramuskulär"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word intramuskulär.

 1. 1. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 2. 2. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 3. 3. Microdialysis in the human masseter muscle- Methodological aspects

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Ermira Bajramaj; [2017]
  Keywords : Microdialysis; Temporomandibular disorders; Stabilization period;

  Abstract : Introduktion: Mikrodialys används för att studera metabola förändringar i olika vävnader. Vid mikrodialys sätts en kateter i muskeln vilket inducerar en traumafas, som kan påverka frisläpp av substanser. En 120 minuters stabiliseringstid har föreslagits så att metabola förändringar p.g. READ MORE

 4. 4. Penicillinchock på häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnea Vanler; [2017]
  Keywords : penicillinchock; bensylpenicillin; prokain;

  Abstract : Syftet med litteraturstudien är att belysa biverkningen penicillinchock genom att studera mekanismer som ligger bakom de negativa biverkningarna, redogöra för riskfaktorer och hur ofta penicillinchock förekommer. Bensylpenicillin är den mest använda antibiotikan i Sverige vid bakteriella infektioner hos häst. READ MORE

 5. 5. Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Tora Nyberg; [2017]
  Keywords : katt; felin; fetma; adipocyt; hullbedömning; BCS; fetmaassociserad sjukdom; datortomografi; magnetresonanstomografi; cat; feline; obesity; adipocyte; assessment of body condition; BCS; obesity associated disease; computed tomography; magnetic resonance imaging;

  Abstract : SAMMANFATTNING Fetma är den vanligaste nutritionella orsaken till att hund och katt besöker smådjurskliniker i västvärlden och antal individer med fetma ökar stadigt. För att bedöma hull och fettmängd finns det flera metoder att använda på levande katt, medan postmortal hullbedömning vanligen baseras på en subjektiv uppskattning av kattens fettansättning utan tydligt definierbara kriterier. READ MORE