Essays about: "intraosseös"

Found 3 essays containing the word intraosseös.

 1. 1. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  University essay from Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Author : Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Keywords : Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Abstract : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. READ MORE

 2. 2. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 3. 3. Vätsketerapi hos hund och katt ur ett omvårdnadsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Camilla Hiding; [2016]
  Keywords : övervakning; vätskeinfusion; subkutan; intravenös; intraosseös; peroral; hypotermi;

  Abstract : Vätsketerapi är en viktig och vanligt förekommande del i behandlingen av hundar och katter inom djursjukvården. Det är ett kraftfullt redskap i behandlingen av flera sjukdomstillstånd och bör utvärderas kontinuerligt för att komplikationer ska undvikas i samband med vätskeadministrationen. READ MORE