Essays about: "intravenös bolus"

Found 3 essays containing the words intravenös bolus.

 1. 1. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonathan Sverud; [2020]
  Keywords : anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Abstract : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. READ MORE

 2. 2. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : sara Adolfsson; [2019]
  Keywords : prednisolon; glukokortikoid; kortikoid; kortison; kortikosteroid; farmakokinetik; farmakodynamik; leukocytrespons; intravenös bolus;

  Abstract : Prednisolon är ett av de mest förskrivna veterinärmedicinska läkemedlen i Sverige och i många andra länder. Prednisolon är ett kortisonpreparat med intermediär glukokortikoid effekt och duration. READ MORE

 3. 3. Biotillgänglighet av atropin vid topikal ögonbehandling hos häst och metoder för objektiv mätning av tarmmotilitet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Carolina Johansson; [2016]
  Keywords : atropin; biotillgänglighet; häst; farmakokinetik; tarmmotilitet; kolik; uveit; topikal administrering;

  Abstract : Atropin är ett vanligt förekommande läkemedel vid behandling av uveit hos häst för att inducera mydriasis och relaxera ciliarmuskulatur och irissfinkter, i syfte att ge smärtlindring samt minska risken för kroniska komplikationer. Tidigare studier har visat att intravenös samt topikal administrering av atropin kan ge upphov till minskad tarmmotilitet och risk för att utveckla kolik (Ström et al. READ MORE