Essays about: "intravenös"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word intravenös.

 1. 1. Komplikationer under anestesi hos hundar med kroppsvikt under 5 kg : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Hedenskog; [2021]
  Keywords : hund; anestesi; anestesikomplikationer; små hundar; hypotermi; hypoglykemi; reflux; aspiration;

  Abstract : Risken för anestesi- eller sederingsrelaterad död beräknas vara omkring 0,17 % hos hundar. I en studie har kroppsvikt under 5 kg visat sig bidra till nästan åtta gånger större risk för anestesirelaterad död jämfört med högre kroppsvikt. Studier som förklarar den ökade risken hos hundar under 5 kg är få. READ MORE

 2. 2. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  University essay from Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Author : Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Keywords : Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Abstract : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. READ MORE

 3. 3. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Keywords : pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Abstract : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... READ MORE

 4. 4. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 5. 5. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Sundell; [2020]
  Keywords : Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Abstract : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. READ MORE