Essays about: "intressent"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word intressent.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Smith; [2020]
  Keywords : Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Abstract : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. READ MORE

 2. 2. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Keywords : anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Abstract : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. READ MORE

 3. 3. Value dimensions of digital health that are changing healthcare in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Raj Kumar Mohanasundaram; Kalaiselvan Krishnan; [2019]
  Keywords : Digital Health; Business models in healthcare; Swedish healthcare; Value dimensions; Digital Hälsa; Affärsmodeller i hälso-och sjukvård; Sveriges hälso-och sjukvård; Värdedimension;

  Abstract : Life expectancy has increased with improvement in healthcare and diseases have become expensive to treat, several actors in digital health are building solutions that can bring different types of business value and solve big problems in healthcare. With healthcare being one of the complex industries due to hard regulations surrounding it, several digital health companies and startups are still struggling to bring their solutions to the market. READ MORE

 4. 4. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Anna Grände; [2019]
  Keywords : ekosystem-baserad fiskförvaltning; Vättern; EBFF; ekosystemansatsen i akvatiska system; ecosystem-based management;

  Abstract : En minskning av biologisk mångfald och andra naturvärden har lett till en växande förståelse för naturens komplexitet och människans begränsningar i att förutsäga förändringar i ekosystem. I ekosystemansatsen, som härstam- mar från FN:s Konvention om biologisk mångfald, förespråkas ett eko- systemperspektiv för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. READ MORE

 5. 5. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Keywords : Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Abstract : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. READ MORE