Essays about: "invasiv främmande art"

Found 3 essays containing the words invasiv främmande art.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 2. 2. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Daniel Almqvist; [2020]
  Keywords : främmande arter; invasiv; introduktion; klimatförändringar; riskhantering;

  Abstract : Introduktionen av främmande arter till nya platser runt om i världen har ökat det senaste århundradet, och siffran fortsätter än idag att stiga. Flera av dessa arter har varit nödvändiga för människan och för utvecklingen av samhället. READ MORE

 3. 3. Hormonbehandlade mårdhundstikar : en framtida förvaltningsmetod för att förhindra en storskalig etablering av mårdhund i Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Erika Bergmark; [2015]
  Keywords : mårdhund; Nyctereutes procyonoides; invasiv främmande art; hormonbehandling; sändardjur;

  Abstract : Invasive alien species represents a seriously threat against the global biological diversity. The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is an omnivorous carnivore native to the eastern parts of Asia. READ MORE