Essays about: "invasiv"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word invasiv.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kajsa Witthuhn; [2021]
  Keywords : diabetes mellitus; portabel blodglukosmätare; metodjämförelse; validering;

  Abstract : Det är viktigt att koncentrationen av glukos i blodet hålls inom snäva gränser. Vid mätningar av koncentrationen av blodglukos (BG) tros resultatet kunna variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis om mätningen utförs på venöst eller kapillärt blod. Diabetes mellitus är idag en av kattens vanligaste endokrina sjukdomar. READ MORE

 3. 3. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE

 4. 4. mm Wave Near Field Spot Focus Technique in Free Space Dielectric  Properties Evaluation Method

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yanhan Liu; [2021]
  Keywords : Permittivity; near-field-focused NFF antenna; genetic algorithm; Permittivitet; närfältsfokuserad antenn; genetisk algoritm.;

  Abstract : Radomes were invented to protect sensitive antenna systems from the disturbing environment. Estimation of their permittivity is a vital step for their design. This project studies the free- space method to measure the permittivity of radome materials. READ MORE

 5. 5. Pulmonary Response During Exercise: an Invasive Study on Mean Pulmonary Artery Pressure in Relation to Cardiac Output

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Fredrik Edbom; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE