Essays about: "invasiva arter"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the words invasiva arter.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 2. 2. European perch (Perca fluviatilis) as a possible predator of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in the Baltic Sea

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Mari-Helen Westlund; [2020]
  Keywords : Baltic Sea; invasive species; Round goby; Perch; prey-predator interaction;

  Abstract : Invasive species is a global issue with a strong link to reduced biodiversity and large economic costs. The invasive fish species round goby (Neogobius melanostomus) is one of the species that are spreading in the Baltic Sea area most rapidly, and risk causing major issues. READ MORE

 3. 3. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Daniel Almqvist; [2020]
  Keywords : främmande arter; invasiv; introduktion; klimatförändringar; riskhantering;

  Abstract : Introduktionen av främmande arter till nya platser runt om i världen har ökat det senaste århundradet, och siffran fortsätter än idag att stiga. Flera av dessa arter har varit nödvändiga för människan och för utvecklingen av samhället. READ MORE

 4. 4. Japanese knotweed: the "nightmare plant" haunting Scania

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Mikael Ståhlberg; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Invasive alien species (IAS) are one of the most important direct drivers of biodiversity loss and changes in ecosystem services. Over the last 20 years IAS are estimated to have cost the EU at least 12 billion euro per year. These costs continue to increase. READ MORE

 5. 5. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE