Essays about: "invasive species"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the words invasive species.

 1. 1. Modelling Mosquito Prevalence on a City-Scale in Gothenburg, Sweden. A Methodological Development Study

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Ville Stålnacke; [2021-06-14]
  Keywords : Culex pipiens; Weighted Multi-Criteria Analysis; mosquito suitability; Species Distribution Model; city-scale;

  Abstract : Mosquitoes are one of the most prominent carriers (or vectors) of diseases worldwide, whichhas an impact on human societies, as up to 1 million people pass away each year from mosquitorelated diseases. Mosquitoes are known carriers of, e.g., malaria, dengue fever and West Nilevirus. READ MORE

 2. 2. Japanese Knotweed as an alternative material

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Beata Salonen Ripa; [2021]
  Keywords : Japanese knotweed; Reynoutria japonica; Fallopia japonica; Polygonum cuspidatum; invasive species; alternative material; eco friendly material; Arts and Architecture; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Japanese knotweed, or Parkslide in Swedish, is considered one of the world’s most invasive species. The aim of this project was to explore and investigate the possibility of utilizing this alternative material, and by doing so, help restrict and limit the expansion of the plant. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 4. 4. Utilizing machine learning in wildlife camera traps for automatic classification of animal species : An application of machine learning on edge devices

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Niklas Erlandsson; [2021]
  Keywords : Computer Vision; TensorFlow; OpenCV; Machine learning; Neural networks; Camera traps; Datorseende; TensorFlow; OpenCV; Maskininlärning; Neurala nätverk; Åtelkameror;

  Abstract : A rapid global decline in biodiversity has been observed in the past few decades, especially in large vertebrates and the habitats supporting these animal populations. This widely accepted fact has made it very important to understand how animals respond to modern ecological threats and to understand the ecosystems functions. READ MORE

 5. 5. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE