Essays about: "is green consumption the solution to environment problems"

Found 2 essays containing the words is green consumption the solution to environment problems.

 1. 1. Sustainability from farm to fork : education and the social construction of the environment in an agro-food park - the case of F.I.CO

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Angela Di Pumpo; [2018]
  Keywords : problematization; sustainability; education; transparency; post-structuralism; WPR approach; responsible consumers; green governmentality;

  Abstract : Alternative food systems are emerging as a response to globalisation and industrialisation. With environmental destruction increasingly becoming an issue alongside with the growing concern about traditional food systems, unconventional trends in food sector have risen steeply in the past decades. READ MORE

 2. 2. Urbana odlingsrörelser återbrukarträdgårdsstadens visioner

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Lisen Hendeberg; [2010]
  Keywords : stadsodling; Urban Agriculture; trädgårdsstad; hållbar utveckling; köksträdgård; Wanås;

  Abstract : Uppsatsen är både ett teoretiskt arbete om stadsodling och en gestaltning av en köksträdgård.Under vintern 2010 åtog sig sju studenter uppdraget att skapa en experimentell köksträdgårdsom en fördjupning och vidareutveckling av 2009 års utformning av köksträdgården vidingången till Wanås skulpturpark. READ MORE