Essays about: "jämförelse."

Showing result 1 - 5 of 1644 essays containing the word jämförelse..

 1. 1. Examining the Factors that Impact the Discount to Net Asset Value and the Difference in Discount between Different Investment Companies

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Telo Johar; Amin Klai; [2019]
  Keywords : Discount to net asset value; investment company; regression analysis; Substansrabatt; investmentbolag; regressionsanalys;

  Abstract : A discount to the net asset value of Swedish investment companies is something that have existed for decades and a general explanation for the cause have not been found. The aim of this thesis is to find the the factors that impact the discount to net asset value of Swedish investment companies. READ MORE

 2. 2. Analyzing Radial Basis Function Neural Networks for predicting anomalies in Intrusion Detection Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sai Shyamsunder Kamat; [2019]
  Keywords : anomaly; cyber security; evaluation; machine learning; radial basis function; random forest classifier; supervised learning; anomali; cybersäkerhet; utvärdering; maskininlärning; radialbaserad funktion; slumpmässig skogsklassificering; övervakad inlärning;

  Abstract : In the 21st century, information is the new currency. With the omnipresence of devices connected to the internet, humanity can instantly avail any information. However, there are certain are cybercrime groups which steal the information. READ MORE

 3. 3. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 4. 4. A Comparison of Different Machine Learning Models for Cardiovascular Disease Detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Aleksander Mitic; Oskar Nehlin; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death worldwide and the majority of the deaths occur in low to middle income countries. This makes the prevention of CVDs an accute problem to study and much research has been done already. READ MORE

 5. 5. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE