Essays about: "jämlikhet"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word jämlikhet.

 1. 1. Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer : jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina De Wall; [2023]
  Keywords : lekpark; närmiljö; kommun; medborgarinflytande; felanmälan; segregation; socioekonomi;

  Abstract : Boendesegregation är ett problem som behöver belysas för att uppnå större jämlikhet i samhället. Barn i utsatta områden riskerar att få sämre förutsättningar med lägre delaktighet i samhället i stort, vilket påverkar deras vuxna liv. READ MORE

 2. 2. Access to e-health in Swedish healthcare programs for psychological health problems

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Sajid Ali Khan; [2023]
  Keywords : iCBT; e-health; psychological health problems; Swedish healthcare system; Equality; iKBT; e--hälsa; Psykiska hälsoproblem; svensk hälso-och sjukvården; Jämlikhet;

  Abstract : Background: One of society's most pressing social challenges is the state of people's psychological health. Healthcare institutions have adopted e-health due to the noticeable rise in psychological health issues and growing societal reliance on digital technologies. READ MORE

 3. 3. Family Matters : Equality of Opportunity for Skill Formation and How Educational Spending Policies Affect It

  University essay from Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Marcus Harvey Isaksson; Ibou Traore; [2023]
  Keywords : Ability; Education; Human Capital; Equality of Opportunity; Public Economics; Labor Economics; PISA; Socioeconomic Background; Förmåga; Utbildning; Humankapital; Jämlikhet; Offentlig ekonomi; Arbetsekonomi; PISA; Socioekonomisk bakgrund;

  Abstract : In recent decades, inequality of outcomes and of opportunity has increased around the world. Many previous studies on inequality have shown the effects of socioeconomic background on income and education, but few have examined its effects on the skills that determine those very outcomes. READ MORE

 4. 4. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE

 5. 5. Are bike lanes mainly for the urban privileged? : Developing a method for assessing cycling infrastructure from a transport justice perspective

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Emil Ljungemyr; [2022]
  Keywords : cycling infrastructure; distribution; transport poverty; equality; socioeconomics; demographics; cykelinfrastruktur; fördelning; transport poverty; jämlikhet; socioekonomi; demografi;

  Abstract : Cykling må vara ett smidigt och miljövänligt transportmedel, men den bakomliggandeplaneringen och de politiska besluten har en problematisk sida. Tidigare forskning visar attgrupper med större politiskt inflytande och högre social status tenderar att få högre prioritetpå bekostnad av andra grupper som riskerar att bli marginaliserade och förbisedda iplaneringen. READ MORE