Essays about: "jämlikhet"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word jämlikhet.

 1. 1. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 2. 2. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) : Towards the development of socially sustainable communities

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Author : Tereza Larsson; Charity Mashegede; [2019]
  Keywords : Sustainability; Social Sustainability; Social Capital; SMEs; Equity; Safety; Eco-Prosumption; SDG 11; Sustainable Development Goals.; Hållbarhet; Social Hållbarhet; Socialt Kapital; SMEs; Jämlikhet; Säkerhet; Eko-Prosumption; SDG 11; Hållbara Utvecklingsmål.;

  Abstract : Background: Ever since the Brundtland Commission stressed that Social Sustainability (SS) issues are often ignored, there has been mounting research on social sustainability (Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, Hallström & Thedvall, 2015). Companies are now addressing sustainability concerns more broadly because of the increasing demand and pressure from society demanding they deal with the negative social impacts associated with their products and activities. READ MORE

 3. 3. Optimal placement of a Mobile Stroke Unit (MSU) to achieve improved stroke care

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Oliver Dahllöf; Felix Hofwimmer; [2018]
  Keywords : mobile stroke unit; MSU; stroke treatment; stroke; door-to-needle; DTN; thrombolysis; placement; location;

  Abstract : Tid till behandling är livsviktigt för människor som får en stroke. På olika platser i världen har man därför sett värdet i att införskaffa en specialambulans för stroke (stroke-ambulans) som har specialutrustning och specialpersonal som kan utföra intravenös behandling (trombolys). READ MORE

 4. 4. Jämställdhetens rum : genusmaktordningar i landskapsarkitektur och på offentliga platser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2018]
  Keywords : genusperspektiv; kön; feminism; feministisk teori; offentlig miljö; samhällsplanering;

  Abstract : Landskapsarkitektutbildningen saknar en övergripandegenusanalys på det arbete som utförs i rollen som landskapsarkitekt. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hurdagens normer påverkar arbetet som landskapsarkitekt och vad det får för konsekvenser. READ MORE

 5. 5. The possible effects of the blue economy on gender equality in the Republic of Seychelles

  University essay from Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Author : Alexandra Allard; Charlotta Bauer; [2018]
  Keywords : Blue Economy; Gender Equality; Maritime Sustainability; Technological Innovation; New Market and Job Opportunities; Blå Ekonomi; Jämlikhet mellan Könen; Marin Hållbarhet; Teknologisk Utveckling; Nya Marknads- och Arbetsmöjligheter;

  Abstract : In order to ensure the Earth’s future prosperity and welfare gender inequalities need to be tackled and our marine environment needs to be safeguarded. In this thesis we therefore evaluate the possible effects of a blue economy on gender equality in the Republic of Seychelles. READ MORE