Essays about: "jämlikhet"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word jämlikhet.

 1. 1. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST)

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Johansson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; tillgänglighet; delaktighet; autismspektrumtillstånd;

  Abstract : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad landskapsarkitekter behöver ta hänsyn till för att tillgängliggöra gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST), utifrån de behov som dessa personer kan uppleva. Flera kurser under landskapsarkitektutbildningen har uppmärksammat begreppen ”tillgänglighet” och ”gestaltning för alla”. READ MORE

 2. 2. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Keywords : SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Abstract : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. READ MORE

 3. 3. Machine Learning for Ambulance Demand Prediction in Stockholm County : Towards efficient and equitableDynamic Deployment Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Emil Kerakos; Oscar Lindgren; Vladislav Tolstoy; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Pre-hospital care is a widely discussed subject with many actors working on figuring out what factors determine the outcome for the patient and how those factors can be affected. One factor believed to have a major impact on patient outcome is ambulance response time. A proposed way to improve response time is dynamic deployment systems. READ MORE

 4. 4. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ekstam; [2019]
  Keywords : social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

  Abstract : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. READ MORE

 5. 5. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE