Essays about: "jämställdhet"

Showing result 1 - 5 of 97 essays containing the word jämställdhet.

 1. 1. TO EMPOWER OR TO STOP STIGMATISATION? - THE WORK OF THE SHAKTHIDHAMA WOMEN’S REHABILITATION AND DEVELOPMENT CENTER WITHIN INDIAN SOCIETY.

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Klara Levin; [2019]
  Keywords : Empowerment; Gender equality; India; Karnataka; Shakthidhama; Social work; Stigmatisation;

  Abstract : Denna studie undersöker hur pass stor inverkan socialt arbete för empowerment kan ha för individers livsvillkor, om dessa individer samtidigt utsätts för stigmatisering. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur och i vilken utsträckning de verksamma på Shakthidhama women’s rehabilitation and development center finner det möjligt att förverkliga deras vision att stödja utsatta kvinnor att återfå sin ”dignitet och jämställdhet i samhället”. READ MORE

 2. 2. Gender equality in the forest sector will happen - but when?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Mathilda Bertills; Frida Hilmersson; [2019]
  Keywords : company board; competence; equality; forest sector; gender distribution; quota; kompetens; jämställdhet; kvotering; styrelser; skogssektor; könsfördelning;

  Abstract : The Swedish forest sector have under a long time been characterized of a masculine culture but are changing toward a more equal forest sector. With the perspective of composition of board members and board work, methods and actions can be discussed to improve changes toward a more equal board and organisation. READ MORE

 3. 3. Managing Swedish Gender Equality Policies in Shanghai : A study on how Swedish based corporations, established in Shanghai, manage Swedish gender equality policies cross-culturally

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Pontus Erlandsson; Gustaf Joelsson; [2019]
  Keywords : Cross-Cultural Management; Policy Management; Corporate Cultural Imperialism; Corporate Culture; Corporate Policies; CSR; Managing Gender Equality Policies; Interkulturell Management; Policy Management; Kulturimperialism; Företagsrelaterad Kulturimperialism; Företagskultur; Företagspolicyer; CSR; Jämställdhetspolicyer; Hantering av Jämställdhetspolicyer;

  Abstract : Despite policy efforts by the Chinese state to eradicate gender inequality, statistics show that the issue of gender discrimination in the work domain has become increasingly acute in modern day China. The prevailing gender inequality derives from China’s deeply rooted masculine oriented cultural and societal structure, and traditional norms and values towards women in the work domain are fighting the policies against gender inequality that the Chinese state has implemented. READ MORE

 4. 4. Measuring Environmentalism - A critique of the EPI and why Gender Equality matters for environmental policy.

  University essay from Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Michael Randall; [2019]
  Keywords : Gender Equality; EPI; State environmentalism; correlations; FDI; CIEP; mixed methods social research; co2 emissions; capitalism; ecofeminism; growth; Social Sciences;

  Abstract : I denna avhandling har jag kritiserat EPI (Environmental Performance Index) och det sätt ett lands hållbarhetspolicy tenderar att mätas. Jag har granskat tidigare bortsedda aspekter av nationernas miljöpolicy och försökt föra dem fram i hopp om att dessa kommer att användas för framtida miljömätningar. READ MORE

 5. 5. Between Equality and Discrimination : A policy analysis of the EU Framework for national Roma integration strategies up to 2020

  University essay from Enskilda Högskolan Stockholm

  Author : Tijana Todorovic; [2019]
  Keywords : Roma; EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020; EU Framework; equality; principle of equality; human rights; EU; policy analysis; discrimination; race; ethnicity; Romer; EU:s ramverk för nationella strategier för romsk inkludering fram till 2020; EU ramverk; jämlikhet; jämlikhetsprincipen; mänskliga rättigheter; EU; policy analys; diskriminering; ras; etnicitet;

  Abstract : The EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, is a policy that seeks to integrate Roma in the fields of education, employment, healthcare and housing, and to combat and prevent discrimination and promote equality. The problem formulation that motivates this study is the phenomenon of discrimination that Roma population experience on the soil of European Union, funded on the principles of equality and non-discrimination. READ MORE