Essays about: "järnvägstransporter"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word järnvägstransporter.

 1. 1. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sixten Walheim; [2022]
  Keywords : järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Abstract : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. READ MORE

 2. 2. Flexibilitet i virkestransporter på järnväg : möjligheter och kostnader : effekter av säsongsmönser och avvikelser från planerade tågflöden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Persson; [2022]
  Keywords : virkesförsörjning; tåg; störningar; risk; multimodala transporter;

  Abstract : Behov av flexibilitet i virkesförsörjningen uppstår eftersom det är en dynamisk verksamhet. Störningar i tillverkningsprocessen kan ge förändring i efterfrågan, störningar i transporter kan ge förändrade behov från olika transportslag och störningar i anskaffning av virke ger nya flöden. READ MORE

 3. 3. Parametric Studies of Train-Track-Bridge Interaction : An evaluation of the dynamic amplification due to track irregularities for freight transport

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Rasmus Elm Dahlman; Emil Lundberg; [2021]
  Keywords : Dynamics; dynamic amplification factor; railway bridge; train-track-bridge interaction; vehicle model; track irregularities; PSD; Dynamisk förstoringsfaktor; dynamik; järnvägsbroar; tåg-spår-bro interaktion; fordonsmodell; spårojämnheter; PSD;

  Abstract : In this thesis a train-track-bridge interaction (TTBI) model is developed in order to study the dynamic amplification from track irregularities on railway bridges traversed by freight trains. These simulations are of great importance since rail freight transport is expected to increase in order to meet the climate goals. READ MORE

 4. 4. The Resilience of the Rail System for International Freight in Öresund Region in Case of Major Disruptions

  University essay from KTH/Transportplanering

  Author : Sneha Gosavi; [2021]
  Keywords : Öresund Fixed Link; Capacity constraints; Freight trains; Simulation; Fast förbindelse Öresund; Kapacitetsbegränsningar; godståg; simulering iv;

  Abstract : Rail Transport has held an important place in the European economy. Several problems plague rail freight. We frequently hear about train disruptions, whether it is due to a signal failure or an infrastructure breakdown, most of which have caused significant issues for both passengers and cargo. READ MORE

 5. 5. Simulering av kombinerade rundvirkestransporter och kartläggning av dess effekter på servicedimensioner

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Oskar Gustavsson; [2015]
  Keywords : händelsestyrd simulering; kombinerade transporter; leveransprecision; ledtid; lager; virkesförsörjning; massaved; discrete event simulation; multimodal transport; delivery precision; lead times; stock; wood supply; pulpwood;

  Abstract : Genom den rådande utvecklingen inom svensk rundvirkeförsörjning, som går mot större och färre produktionsanläggningar, blir medeltransportavståndet allt längre. Detta ökar behovet av järnvägstransporter av virke och förändrar därmed de andelar som bil- och järnvägstransporter utgör av den totala virkesförsörjningen. READ MORE