Essays about: "jakt"

Showing result 1 - 5 of 117 essays containing the word jakt.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Daniel Carlsson; [2019]
  Keywords : knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Abstract : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. READ MORE

 3. 3. Flavour-ordering in the nonlinear sigma model with more derivatives and legs

  University essay from Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Author : Mattias Sjö; [2019]
  Keywords : Particle physics; effective field theory; QCD; mesons; amplitudes; Physics and Astronomy;

  Abstract : We present a generalisation of the flavour-ordering method applied to the chiral nonlinear sigma model with any number of flavours. We use an extended Lagrangian with terms containing any number of derivatives, organised in a power-counting hierarchy. READ MORE

 4. 4. A Machine Learning Approach to Fiber Delivery Lead Time Estimation

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Author : Erika Lyxell; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Everybody’s talking about big data. Telecom companies have access to huge quantities of data but unfortunately, most of it is not further analyzed in search of valuable information regarding the optimization of processes. Telia Infra delivery operates to supply fiber to the whole of Swe- den. READ MORE

 5. 5. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Hellkvist; [2019]
  Keywords : crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Abstract : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. READ MORE