Essays about: "jakt"

Showing result 1 - 5 of 114 essays containing the word jakt.

 1. 1. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Daniel Carlsson; [2019]
  Keywords : knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Abstract : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. READ MORE

 2. 2. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Hellkvist; [2019]
  Keywords : crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Abstract : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. READ MORE

 3. 3. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johan Öhrmalm; [2019]
  Keywords : massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Abstract : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. Chronic wasting disease och risker för Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elinor Sjöholm; [2019]
  Keywords : chronic wasting disease; CWD; prion; smittspridning; älg; hjortdjur;

  Abstract : Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som framförallt drabbar hjortdjur. Prionerär infektiösa protein som orsakar olika typer av transmissibla spongiforma encefalopatier. Andra prionsjukdomar är bovin spongiform encefalopati, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och scrapie. READ MORE

 5. 5. Agile Project Portfolio Management Challenges

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Keywords : Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Abstract : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. READ MORE