Essays about: "japanese av"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the words japanese av.

 1. 1. Modelling Proxy Credit Cruves Using Recurrent Neural Networks

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Lucas Fageräng; Hugo Thoursie; [2023]
  Keywords : Deep Neural Networks; Credit Risk; Financial Modelling; LSTM; Credit Default Swaps; Credit Valuation Adjustment; Djupa Neurala Nätverk; Kreditrisk; Finansiell Modellering; LSTM; Kreditswappar; Kreditvärderingsjustering;

  Abstract : Since the global financial crisis of 2008, regulatory bodies worldwide have implementedincreasingly stringent requirements for measuring and pricing default risk in financialderivatives. Counterparty Credit Risk (CCR) serves as the measure for default risk infinancial derivatives, and Credit Valuation Adjustment (CVA) is the pricing method used toincorporate this default risk into derivatives prices. READ MORE

 2. 2. Consumer Perception of Sustainability : A cross-cultural study of green advertisement in the automobile industry between Japanese and Swedish consumers.

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Vanessa Nagaoka; [2023]
  Keywords : Green advertisement; consumer perception; intercultural communication; automobile industry; sustainability awareness; Grön reklam; konsumentuppfattning; interkulturell kommunikation; bilindustrin; hållbarhetsmedvetenhet;

  Abstract : As sustainability becomes a pressing issue, companies are increasingly adopting green advertising strategies to promote their products and increase consumer awareness. However, the effectiveness of these advertisements across different cultural backgrounds are often overlooked. READ MORE

 3. 3. Offshore Hydrogen Production and Storage for Wave Energy Application : A Techno-Economic Assessment for a Japanese Context

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Andrea Stafverfeldt; [2023]
  Keywords : Hydrogen; Green Hydrogen; Hydrogen Storage; Hydrogen Production; Wave Energy; Offshore Hydrogen; Levelized Cost of Hydrogen; Vätgas; Grön vätgas; Vätgaslager; Vätgasproduktion; Vågkraft; Havsbaserad vätgas iv;

  Abstract : There is a well-established market for hydrogen, mainly for refining purposes, producing chemicals, and producing fertilizers. Today, almost all hydrogen is sourced from fossil fuels, with less than 1% of hydrogen sourced from renewable sources. READ MORE

 4. 4. Mikroskogen : dess betydelse och inverkan på framtidens skånska städer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellwer; [2023]
  Keywords : Akira Miyawaki; mikroskog; micro forest; urban forestry; biologisk mångfald; upptag av luftföroreningar; dagvattenhantering; värmeöeffekt; naturens påverkan på hälsan; stressreducering; återhämtning; barns rörelsefrihet och upplevelse av natur; västerskog och inhemska arter;

  Abstract : Uppsatsen har utvärderat mikroskogar planterade med Miyawakimetoden, skapad av japanen Akira Miyawaki, för att se om den är möjlig att använda i en skånsk urban kontext. Tre olika koncept har tagits fram genom litteratur, en fältstudie och intervjuer där mikroskogar testats för användning på bostadsgårdar, skolgårdar samt större kontor- och industriytor. READ MORE

 5. 5. Power Dynamics in Business-Sociopolitical Network : Analysis of the South Korea-Japan Trade Dispute 2019–2023

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Frida Söderquist; Linnéa Söderquist; [2023]
  Keywords : Business-Sociopolitical Network; Context; Power Dynamics; Ties; Resource Dependency; Relationship Maintenance; Institutional Forces; Korea-Japan Trade Dispute; Business-sociopolitiskt nätverk; kontext; maktdynamik; förbindelser; resursberoende; upprätthållande av relation; institutionella tryck; Korea-Japan handelskonflikt;

  Abstract : This study examines power factors (resource dependence, attraction of relationship maintenance, and institutional forces) in relation to actors' behaviors and ties of varying strength between them within a network of business and sociopolitical spheres. The focus is on Samsung Electronics and Asahi Breweries in the context of the ROK-Japan trade dispute (2019-2023). READ MORE