Essays about: "japanese av"

Showing result 1 - 5 of 70 essays containing the words japanese av.

 1. 1. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Author : Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Keywords : Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Abstract : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. READ MORE

 2. 2. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Felicia Edman; [2022]
  Keywords : Lindera obtusiloba; DGAT; PDAT; ovanliga fettsyror; fettsyrasyntes; transformation; Gateway-kloning; råolja;

  Abstract : Sedan klimatförändringarna fått större plats i dagens forskning har även kraven på förbättrade metoder i vår livsmedelsförsörjning ökat. Feromonfällor är idag en välkänd och uppskattad metod för att undvika användning av farliga insekticider. READ MORE

 3. 3. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Segersvärd; [2022]
  Keywords : familjestruktur; Japan; könsroller; befolkningsutveckling; avfolkning; landsbygd;

  Abstract : Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 5. 5. Differences in Animal Metaphorsbetween English and Japanese : A CMT study of English and Japanese idiomatic expressions

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Author : Christopher Pettersson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE