Essays about: "japanska trädgårdar"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words japanska trädgårdar.

 1. 1. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 2. 2. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elvira Bäckström; [2016]
  Keywords : japansk trädgård; Lawsons kub; omsluten trädgård; steppingstones; villaträdgård;

  Abstract : Japanska trädgårdar symboliserar ett lugn och en harmoni och är därför en stor inspirationskälla för landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners idag. Något som japansk trädgårdskultur associeras med är konsten att anlägga trädgårdar på mycket små ytor. READ MORE

 3. 3. Japansk trädgårdskonst i Sverige : introduktion och inspiration vid gestaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gunilla Utter; [2014]
  Keywords : Japansk trädgårdskonst; japanskinspirerade trädgårdar; Ulla Molin; Rudolf Abelin; Sven-Ingvar Andersson;

  Abstract : Det finns stora skillnaderna mellan västvärldens trädgårdstradition och den japanska trädgårdskonsten med sin starka koppling till religion, filosofi och den japanska kulturen. Det gör det komplicerat när vi vill hämta inspiration och applicera den japanska trädgårdskonsten i Sverige. READ MORE

 4. 4. Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis : fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hilda Franklin; [2012]
  Keywords : japanska trädgårdar; palatsträdgård; meditationsträdgård; teträdgård; promenadträdgård;

  Abstract : Västvärlden och Japan har sedan år 1869 haft en ömsesidig inverkan på varandra. De senaste åren har den japanska kulturen kommit att influera många länder i väst mer än tidigare, däribland Sverige. Den japanska trädgården är en av influenserna och det syns bland annat i privata trädgårdar och i plantskolekataloger. READ MORE

 5. 5. Japansk trädgårdsdesign i Sverige : en förlorad känsla

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Keiko Düring; [2008]
  Keywords : japansk trädgårdsdesign; japanska gestaltningsprinciper; japansk trädgårdskonst; teträdgårdar; stenträdgårdar;

  Abstract : This is a BA thesis in landscape planning at the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp. The purpose of the thesis is to investigate why Japanese gardens, created in Sweden, often lack the feeling connected with Japanese gardens. READ MORE