Essays about: "job security"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the words job security.

 1. 1. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 2. 2. Studying the impact of a mobile application in food waste reduction, circular economy, and social interaction inside the community.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Christos Gkalfas; [2019]
  Keywords : Mobile Development; literature review; food waste; circular economy; sustainability; community sharing; financial crisis; donation; Ionic; Cordova; Angular; SASS; HTML; Typescript; Google Firebase;

  Abstract : Social and ecological sustainability applications are a significant way to bring equality, equity, and happiness in society. Food waste and food security are two of the most significant problems the people have to tackle the next years. READ MORE

 3. 3. Trust in Mergers & Acquisitions - A Case Study on the Formation of Trust in the Integration Process

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Sebastian Lykke Skafte Andersen; Adam Bogefors; [2019]
  Keywords : M A; trust; integration; job security; Business and Economics;

  Abstract : While research has been focusing on the human side of mergers and acquisitions (M&A’s), research on trust specifically is still an emerging field. Conducting M&A’s and integrating companies introduces major changes for the acquired employees, making trust a critical factor to consider and to conduct research upon. READ MORE

 4. 4. Security vs. Usability: designing a secure and usable access control event log

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Vedrana Zeba; Lykke Levin; [2019]
  Keywords : security; usability; event log; access control; GUI; heuristics; user requirements;

  Abstract : Säkerhet och användbarhet beskrivs ofta som motpoler. I detta examensarbete så undersöks möjligheterna till att inkorporera både säkerhet och användbarhet i ett passagekontrollsgränssnitt. Forskningen är fokuserad på den del av passagekontrollen som benämns som händelseloggen. READ MORE

 5. 5. Reorganization on employee satisfaction: The gray area of corporations : A case study on Intel Corporation’s employees

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Fotini Karayianni; [2019]
  Keywords : Proactive Reorganization; Work Satisfaction; Intel Corporation; Intrinsic factors; Extrinsic factors;

  Abstract : The present thesis exploits a concept that lays in the core of human capital, employee satisfaction, under the context of a proactive organizational change. The prior literature depicts organizational change as a strategy applied to increase the efficiency of the company and its relevance to the market involved. READ MORE