Essays about: "jogging"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word jogging.

 1. 1. Virtual Commissioning for a Linear 12-Axis Machine

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Eric Chronvall; Christian Svensson; [2019]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : In practice, Virtual Commissioning is a technical method within the au- tomation field where you can create a simulated twin factory to a real physical factory containing functional machines. The purpose of Virtual Commissioning is to move a great portion of the commissioning tasks to an earlier state in the project. READ MORE

 2. 2. WikUp - Quick learning in Augmented Reality using Wikidata

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Rasmus Olofzon; [2018]
  Keywords : augmented reality; Wikidata; interaction design; iterative design; Unity; Meta 2; Technology and Engineering;

  Abstract : Learning is something everyone has to do. Different approaches to facilitate the process of learning has been tried throughout history. With technologies such as Internet, and augmented and virtual reality there might be possibilities to devise new ways of learning. READ MORE

 3. 3. Serviceability assessment of footbridges when subjected to vibrations induced by running pedestrians

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Javier Garmendia Purroy; [2017]
  Keywords : Footbridge; Running; Jogging; Load; Vibrations; Structural; Dynamics; Pedestrian footbridge interaction; Serviceability; Assessment; Gångbro; Löpning; Last; Vibrationer; Strukturdynamik; Bruksgränstillstånd; Bedömning;

  Abstract : Vibration serviceability in the design of footbridges is gathering enormous prominence as comfort restrictions get enhanced. Comfort verifications are often becoming critical when considering human induced dynamic loading on lightweight structures, which are increasing in slenderness and flexibility. READ MORE

 4. 4. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 5. 5. Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en undersökning av hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mia Fjellström; [2017]
  Keywords : jämställdhet; kvinnor; stadsplanering; trygghet; Uppsala kommun;

  Abstract : Kvinnor uppger i högre grad än män att de känner sig otrygga i den offentliga miljön. För kommuner, så som Uppsala, som eftersträvar jämlikhet i stadsplaneringen är detta en viktig fråga att hantera. Detta eftersom otryggheten ofta begränsar kvinnors rörelser i det offentliga rummet. READ MORE