Essays about: "jordbävningsresistent"

Found 1 essay containing the word jordbävningsresistent.

  1. 1. Practical study to prevent collapse against earthquakes

    University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Sara Eriksson; Sara Reslan; [2016]
    Keywords : jordbävningsresistent; jordbävning; byggnation;

    Abstract : Indonesien ligger i Indiska Oceanen och består av ett flertal öar. Landet ligger nära stora tektoniska plattor som tenderar att röra på sig. Det är därför en väldigt stor risk att jordbävningar inträffar i Indonesien. I dagsläget vet man inte varför plattorna rör på sig eller när det kommer att ske. READ MORE