Essays about: "jordbruk"

Showing result 1 - 5 of 381 essays containing the word jordbruk.

 1. 1. Kemiska växtskyddsmedel i jordbruket : en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Joakim Stattin; [2023]
  Keywords : växtskydd; kemiska växtskyddsmedel; livsmedelstrygghet; jordbruk; avkastning; odlingssystem; integrerat växtskydd;

  Abstract : Jordbruket står inför stora utmaningar under de kommande decennierna. Jordens ökande befolkning driver upp efterfrågan på livsmedel och biobränslen från jordbruket. Men jordbrukets produktion bör inte öka genom att expandera till ytan eftersom det skulle ske på bekostnad av viktiga naturliga habitat. READ MORE

 2. 2. Soil health on organic farms : linking organic farmer practices to soil health and yield

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Lina Johansson; [2023]
  Keywords : organic farming; bulk density; management;

  Abstract : Soil health is a part of the sustainable agriculture which the EU is trying to develop. Organic farming can be one way of working towards more healthy soils. The term soil health can be divided into biological, chemical, and physical aspects of the soil that are necessary to sustain the plants grown. READ MORE

 3. 3. Kostigen mellan Bryssel och Jämtland : en undersökning av implementeringen och effekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i en svensk kontext

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Andersson; [2023]
  Keywords : kompensationsstödet; nationella stödet; Jämtland; CAP; policy; rådgivare; jordbrukspolitik;

  Abstract : Denna uppsats undersöker implementeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP) i en svensk kontext. Syftet är att utröna vilka effekter EU-finansierade jordbruksstöd har på jordbruket och huruvida det skapas några motsättningar mellan svensk jordbrukspolicy och CAP. READ MORE

 4. 4. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2022]
  Keywords : utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Abstract : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. READ MORE

 5. 5. Optimizing sunlight distribution in agrivoltaic systems for the Swedish climate

  University essay from Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Author : Amanda Daniels; [2022]
  Keywords : agrivoltaics; agri-PV; solar energy; PV; photovoltaics; agriculture; renewable energy; sketchup; solenergi; jordbruk; förnyelsebar energi;

  Abstract : Due to a rising land demand for the construction of large-scale PV-systems, there is increasing competition between energy and food production. A new emerging segment within the PV market called agrivoltaics is providing a contributing solution to this issue by co-using the land for both crop cultivation and PV energy. READ MORE