Essays about: "jordbruk"

Showing result 1 - 5 of 333 essays containing the word jordbruk.

 1. 1. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Amanda Gagné; [2021]
  Keywords : Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. READ MORE

 2. 2. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 3. 3. Dynamics of net primary production and food availability in the aftermath of the 2004 and 2007 desert locust outbreaks in Niger and Yemen

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Emma Bylund; [2021]
  Keywords : geography; GIS; desert locust outbreak; NPP; food availability; livelihood zones; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The knowledge of desert locust plagues goes back to biblical times but it is just as relevant in 2020 with an ongoing outbreak in East Africa and the Middle East. The locusts pose a threat to agriculture, and by extent food availability, due to their high appetite, diverse diet and ability to migrate long distances in large swarms. READ MORE

 4. 4. “Pretty much just ‘fluffing’ around” : The complexity of safeguarding farmland biodiversity in Scania through the Greening

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Desiree Goldring; Ingrid Petersson; [2021]
  Keywords : Common Agricultural Policy; Common Pool Resources; Diversity of institutions; Farmland biodiversity; Governance; Greening; Landscape perspective; Projectification; Scanian farmland; Biologisk mångfald inom jordbruk; Common Pool Resources; EU:s gemensamma jordbrukspolitik; Förgröningsstödet; Governance; Landskapsperspektiv; Mångfald av institutioner; Projektifiering; skånskt jordbrukslandskap;

  Abstract : Intensified agriculture has led to a dramatic decline of farmland biodiversity in Europe during the 20th century, making farmland policies of utmost importance within the European Union [EU]. The Greening, which is a part of the Common Agricultural Policy [CAP] was created to combat the negative effects of intensified agriculture. READ MORE

 5. 5. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Johnson; Josefine Lundgren; [2021]
  Keywords : gröngödsling; stallgödsel; organiska gödselmedel; kväveläckage; ekologisk odling; direktförsäljning; green manure; animal manure; organic fertilizers; nitrogen leaching; organic farming;

  Abstract : Det övergripande målet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar som den småskaliga ekologiska grönsaksodlaren ställs inför och hur en näringseffektiv växtföljd kan planeras med hjälp av organiska gödselmedel. I denna litteraturstudie sammanställde vi forskning som undersökt hur tillämpningen av en varierad växtföljd kan användas som en långsiktig odlingsstrategi i syfte att uppnå en effektiv näringshushållning, hindra uppförökning av skadegörare, minska ogrästrycket och bibehålla markens bördighet i ekologisk grönsaksodling. READ MORE