Essays about: "jordbruk"

Showing result 1 - 5 of 309 essays containing the word jordbruk.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. Carbon dioxide dynamics in agricultural streams : Investigation of two streams draining catchments dominated by agricultural land

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Albin Bostner; [2020]
  Keywords : Carbon dioxide; dynamics; streams; agriculture; oversaturation; metabolic control; hyrdological control; Koldioxid; koldynamik; bäckar; jordbruk; övermättat; metabolisk kontroll; hydrologisk kontroll;

  Abstract : In recent years, streams draining agricultural land has been suggested to exhibit high carbon dioxide (CO2) concentrations when compared to streams draining other land-types. The transport of carbon from land to ocean is mainly occurring through the chain of inland waters, and with agricultural land today representing 40% of all continental area many of these inland waters are influenced by agricultural land. READ MORE

 3. 3. Blue biotechnology : its role in the future of food

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Andrea Lundh; [2020]
  Keywords : Aquaculture; blue biotechnology; aquatic resources; SDG; sustainable development goals; blue growth; zero hunger; food security; agenda 2030;

  Abstract : To provide healthy food and livelihoods to a growing population on Earth, while environmental issues becoming more adverse, as well as climate change becoming more critical, is one of today’s greatest challenges. By 2015 the United Nations come up with 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) to tackle global challenges as poverty, global hunger, climate resilience, population growth control, achieving food security, and promotion of sustainable agriculture. READ MORE

 4. 4. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Agnes Radovic; [2020]
  Keywords : Oculimacula yallundae; Oculimacula acuformis; Fusarium spp; Rhizictonia cerealis; PCR; stråbassjukdomar;

  Abstract : I dagens jordbruk baseras diagnoser och rekommendationer kring kemisk be-kämpning till stor del på okulär diagnostisering gjord i fält. Den okulära diagnostise-ringen är ett bra verktyg, men i vissa fall är det svårt att se skillnad på liknande symtom orsakade av olika patogener. READ MORE

 5. 5. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Keywords : Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Abstract : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. READ MORE