Advanced search

Found 2 essays matching the above criteria.

 1. 1. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2016]
  Keywords : våtmarker; vattenrening; ekosystemtjänster; vattenbuffert; dammar; våtmarksfilter;

  Abstract : Vi människor har i alla tider använt oss av våtmarker i syfte att försörja oss. I våtmarker fann man mat, bränsle och vatten. På senare tid har man inom forskningen även upptäckt den potential dessa marker har som renare av vatten. READ MORE

 2. 2. Grönstrukturplanering i det skånska slättlandskapet?

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Matilda Westling; [2009]
  Keywords : grönstrukturplanering; grönstruktur; grönstrukturplan; regional planering; fysisk planering; jordbruksbygder;

  Abstract : The ongoing change that characterizes the landscape as a result of the development of the society as a wholeis the basis for this thesis. Even though the Scanian landscape still is dominated by arable land, other valuessuch as biological diversity, cultural heritage and economical aspects, has all been ascribed the landscape asmore and more important factors and in some respects, compete with the farming industry about the right tothe landscape. READ MORE