Essays about: "jordbruksmaskiner"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word jordbruksmaskiner.

 1. 1. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Keywords : Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Abstract : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. READ MORE

 2. 2. Global IoT Coverage Through Aerial And Satellite Network

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Faizan Ahmed; [2020]
  Keywords : Satellite; aerial platform; IoT; network architecture; environment monitoring; smart agriculture; tracking of shipping container.; Satellit; flygplattform; IoT; nätverksarkitektur; miljöövervakning; smart jordbruk; spårning av fraktcontainer.;

  Abstract : Internet of Things (IoT) and Machine Type Communication (MTC) have got more momentum in the last few years but still, need to be penetrated with their full swing in our daily life. This can be possible with general framework that provides global network coverage. READ MORE

 3. 3. The Impact of Climate Change and Man on the Spatial Distribution of Wildfire Events : A GIS and Ranking System Approach

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Stephanie Hurst; [2015]
  Keywords : Wildfire; Climate change; GIS; Ranking system; Human risk; skogsbrand; klimatförändringar; GIS; rankingsystem; mänsklig risk;

  Abstract : Wildfire is a destructive and devastating phenomenon experienced all around the world, which is predicted to increase in frequency and geographical range as climate change continues throughout the 21st century and beyond. This paper used a GIS approach to analyse the expected change in wildfire geographical range by 2050 using a Global Climate Model of the worst case scenario. READ MORE

 4. 4. A resource based view of productivity, firm growth and technical management tools : a case study of Swedish large-scale farms

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hans Alvemar; [2015]
  Keywords : farm size; productivity; precision agriculture; resource-based view; RBV; farm management;

  Abstract : The past and ongoing structural change in Swedish agriculture has led to an increasing number of large-scale farms. The biological factors associated with large-scale farming operations may cause increasing variability, risk and reduced yields due to sub-optimal timing and management of field operations. READ MORE

 5. 5. Controlled traffic for grass silage production : an economic evaluation for dairy farmers

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hans Alvemar; [2014]
  Keywords : CTF; controlled traffic farming; dairy cows; economy; forage; grass ley; silage;

  Abstract : The farm management system controlled traffic farming (CTF) aims to reduce soil compaction by restricting the field traffic from agricultural machinery to permanent traffic lanes. Literature and empirical findings show that soil compaction and field traffic from heavy machinery may affect crop growth negatively, reducing crop yields. READ MORE