Essays about: "jordförbättring"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word jordförbättring.

 1. 1. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. Carbon Stability of Biochar : Methods for assessment and indication

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Helena Söderqvist; [2019]
  Keywords : Biochar; Stability; MRT; Carbon sink; Carbon stability; Negative emissions technology NET ;

  Abstract : Biochar can reduce the amount of CO2 in the atmosphere and is acknowledged as one feasible technology for negative carbon emissions. The stability of carbon in biochar is of major importance for the carbon sequestration value. A method for confident estimation of the stability is needed to make efficient priorities for the climate. READ MORE

 3. 3. Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Johannesson; Richard Näslund; [2019]
  Keywords : biokol; gödselalternativ; grön marknadsföring; jordförbättring; kolsänka; produktförbättring; biochar; fertilizer alternative; green marketing; soil improvment; carbon storage; product development;

  Abstract : Biokol är ett material som framställs genom en pyrolysprocess, där biomassa förkolnas utan eller med väldigt låg tillgång på syre. Biomassan som används till biokolet kan vara allt ifrån GROT till kemiskt avfall från pappersbruk. READ MORE

 4. 4. Träflis som jordförbättring : Effekt, användning, och metod

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Solveig Lokøen Knudsen; [2018]
  Keywords : woodchip; compost; ramial chipped wood; soil amendment; soil organic matter;

  Abstract : En intensifiering av jordbruket kan hota bördigheten i många jordar och ger ett behov för åtgärder som kan förbättra den långsiktiga bördigheten på ett effektivt sätt. Jordförbättring vid tillföring av organiskt material har visats ge flera positiva effekter på jordens fysiska, biologiska och kemiska egenskaper. READ MORE

 5. 5. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Keywords : no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Abstract : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. READ MORE