Essays about: "journalföring"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word journalföring.

 1. 1. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jeanette Andersson; Linnéa Edselius; [2020]
  Keywords : narkotikaklassade läkemedel; propofol; opioider; förvaring; veterinärmedicin; lagar; föreskrifter; djurklinik; djursjukhus; följsamhet; missbruk; stöld; läkemedelslagar; djuromvårdnad;

  Abstract : Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur lagar och föreskrifter för hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol ser ut och hur dessa efterföljs på svenska djurkliniker. Målet var att granska den kliniska verksamhetens rutiner för förvaring, journalföring, uppföljning samt dess följsamhet. READ MORE

 2. 2. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Keywords : mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Abstract : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. READ MORE

 3. 3. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Abstract : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. READ MORE

 4. 4. Jakt och slakt av hägnat vilt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Sahlin; [2018]
  Keywords : hygien; välfärd; vilthägn; hjort; fångenskap;

  Abstract : Jakt och slakt av hägnat vilt är ett studentarbete skrivet med fokus på välfärd vid jakt och slakt, men arbetet tar även upp aktuell information kring antal hägn och vanligaste djurslaget i Sverige idag. Information att tillgå om detta ämne är sparsamt och statistiken med avseende på antal hägn uppdateras ständigt. READ MORE

 5. 5. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michelle Alexius Lindgren; [2017]
  Keywords : reproduction; dairy production; Tajikistan;

  Abstract : In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union; Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per capita GDP. READ MORE