Essays about: "juridiskt bindande"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words juridiskt bindande.

 1. 1. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Keywords : Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Abstract : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. READ MORE

 2. 2. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Wästerlund; [2019]
  Keywords : public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Abstract : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. READ MORE

 3. 3. Informal Readmission Agreements - Beyond the reach of the law?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Alina Anderberg; [2018]
  Keywords : Informal readmission agreements; EU law; migration; externalization; informal agreements; international law; Law and Political Science;

  Abstract : During the last years, there has been a shift in the European Union’s migration policy towards an increased use of informal readmission agreements. A common criticism of informal readmission agreements is that the informality obstructs parliamentary and judiciary reviews. READ MORE

 4. 4. Property definition - An investigation of occurrence and use during the years 1973-2013

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Linnéa Faming; Emma Karlsson; [2014]
  Keywords : Property definition; cadastral procedure; Real Property Formation Act; Fastighetsbestämning; förrättning; fastighets-bildningslagen;

  Abstract : A clearly defined ownership of real property is of great importance in order to support economic prosperity in society. An incentive grows for property owners to increase the value of their property and allow free transactions through investments. READ MORE

 5. 5. Spurring Climate Change Action Beyond External Borders - A study of legal measures available to the EU to exert pressure on Canada to pursue climate change action in times of international institutional failure

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Lena Lundahl; [2014]
  Keywords : Canadian Climate Policy; EU Climate Policy; Climate Change Policy; Environmental Law; EU Law; EU-rätt; Miljörätt; Klimatpolitik; Law and Political Science;

  Abstract : Climate change is one of today’s major challenges; a challenge with significant consequences that will affect all countries in different ways if a way to combat global warming by stabilizing greenhouse gas emissions cannot be agreed on. A global problem calls for an international response; however, the international climate regime has failed to deliver adequate results. READ MORE