Essays about: "juvenile welfare"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words juvenile welfare.

 1. 1. Fysiologiska effekter vid stående och liggande immobilisering av asiatiska och afrikanska elefanter : praktisk utvärdering och litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tina Jansson; [2023]
  Keywords : afrikansk elefant; alfa2-adrenoceptoragonist; asiatisk elefant; fysiologi; immobilisering; opioid; sedering; xylazin;

  Abstract : Elefanten är världens nu största landlevande däggdjur och alla tre arter som finns är listade som hotade av olika grad. Att immobilisera vilda elefanter är en del av det artbevarande arbetet. Även elefanter i djurparker och så kallade arbetselefanter kan behöva immobiliseras, till exempel för vård eller transporter. READ MORE

 2. 2. Inventering av sjukdomsförekomst hos snöleoparder (Panthera uncia) i europeiska djurparker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Desirée Lindholm; [2021]
  Keywords : snöleopard; Panthera uncia; zoo; MOC;

  Abstract : Snöleoparden är utrotningshotad och hålls i djurparker bland annat till förmån för artens bevarande. Inom populationen förekommer olika typer av sjukdomar som påverkar överlevnad och välfärd hos de individer som drabbas. READ MORE

 3. 3. Anpassningsbara kycklingar : Den tidiga utvecklingens betydelse för att minska stress hos värphöns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Veronika Winnberg; [2021]
  Keywords : värphöns; stress; anpassning; tonic immobility; H L ratio;

  Abstract : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur kycklingars tidiga uppväxtmiljö påverkar deras förmåga att anpassa sig och hantera stress. Djur som lever i en berikad miljö får större möjlighet att lära sig hantera fler utmaningar vilket kan leda till att de blir bättre på att hantera förändringar i miljön senare i livet. READ MORE

 4. 4. JUVENILE JUSTICE AND THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD : A Qualitative Content Analysis on the example of the Russian Federation.

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Author : Diana Madsen; [2020]
  Keywords : child rights; juvenile delinquency; juvenile system; juvenile justice; juvenile welfare; Russia; UN Convention on the Rights of the Child; CRC.;

  Abstract : This paper analyses the child rights and juvenile justice system in the contemporary Russian Federation as one of the member countries, that adopted the UN Convention on the Rights of the Child 1989. The choice of the researched country is based on the fact, that Russia is one of the few countries in the world, that has adopted a system of juvenile justice and particularly, the juvenile court as an executive juvenile legal authority, that is primarily addressed to the facilitation of child rights and its compliance to the Convention. READ MORE

 5. 5. Body condition assessment : as a welfare and management tool for radiated tortoises (Astrochelys radiata)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Lagerström; [2020]
  Keywords : Tortoise; turtle; radiated tortoise; Astrochelys radiata; Geochelone radiata; body condition indices; body condition score; morphometrics;

  Abstract : Body condition score (BCS) is frequently used to evaluate animal management practises for a variety of animal species in zoological collections and for production animals. The aim of this study was to apply different body condition indices and evaluate if they can be used as a welfare assessment and management tool for captive and wild critically endangered radiated tortoises (Astrochelys radiata). READ MORE