Essays about: "känslighet."

Showing result 1 - 5 of 153 essays containing the word känslighet..

 1. 1. An Empirical Study of Modern Portfolio Optimization

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Erik Lagerström; Michael Magne Schrab; [2020]
  Keywords : Mean variance optimization; portfolio theory; asset allocation strategies; equal risk contribution; most diversified portfolio; empirical study; backtesting; Mean variance-optimering; portföljteori; allokeringsstrategier; equal risk contribution; most diversified portfolio; empirisk studie; historisk simulering;

  Abstract : Mean variance optimization has shortcomings making the strategy far from optimal from an investor’s perspective. The purpose of the study is to conduct an empirical investigation as to how modern methods of portfolio optimization address the shortcomings associated with mean variance optimization. READ MORE

 2. 2. Simulation-Based Stochastic Blockage Model for Millimeter-wave Communication

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mihret Getye Sidelel; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Recently, the growing demand for high data rates in wireless communication, together with the scarcity of spectrum in existing microwave bands, has motivated the use of millimeter-wave (mmWave) bands for 5G and future wireless communications. Even though mmWaves are potential candidates for fulfilling this rising demand, they come along with their own drawbacks that need to be addressed. READ MORE

 3. 3. Modelling CLV in the Insurance Industry Using Deep Learning Methods

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Marta Jablecka; [2020]
  Keywords : Insurance; CLV; RNN; LSTM; GRU; DQL; Försäkring; CLV; RNN; LSTM; GRU; DQL;

  Abstract : This paper presents a master’s thesis project in which deep learning methods are used to both calculate and subsequently attempt to maximize Customer Lifetime Value (CLV) for an insurance provider’s customers. Specifically, the report investigates whether panel data comprised of customers monthly insurance policy subscription history can be used with Recurrent Neural Networks (RNN) to achieve better predictive performance than the naïve forecasting model. READ MORE

 4. 4. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Rahimeh Yaghoubi; [2020]
  Keywords : potatisbladmögel; Phytophthora infestans; fungicidtolerans; Ranman Top; potato late blight; fungicide tolerance;

  Abstract : En av de allvarligaste patogenerna som angriper potatis är Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel (angrepp på blasten) och brunröta (angrepp på knölarna). Olika fungicider används för att förhindra och minska angrepp av P. infestans. En intensiv användning av fungicider ger risk för uppkomst av fungicidresistens. READ MORE

 5. 5. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE