Essays about: "känslor"

Showing result 11 - 15 of 199 essays containing the word känslor.

 1. 11. Vad kan djurs empatiska förmåga innebära för vårt omsorgsetiska ansvar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Wolters; [2019]
  Keywords : empati; djur; lidande; elefanter; schimpanser; barn; moral; omsorgsetik;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om djur kan känna empati och att utforska vad det kan innebära för djurs förmåga att känna lidande. I omsorgsetikens anda diskuteras sedan vilken betydelse detta skulle kunna ha för vårt moraliska ansvar gentemot djuren, inom alla sfärer av djuranvändande. READ MORE

 2. 12. Simple Affective Hapticons using Web Technologies

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Axel Hultman; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper concerns the creation of short haptic signals called hapticons and how they can be used to build affective haptic interfaces. Previous research in the area of Affective Hap-tics have mainly been focused on experiments in controlled environments using custom hardware purpose built for the study. READ MORE

 3. 13. Laughter is the sunshine of the soul : A qualitative study of children’s experience of trust andemotional security in the preschool context

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Mira Höjman; Angela Pettersson; [2019]
  Keywords : Experience; Trust; Emotional security; Children’s perspective; Relationships; Older children; Preschool; Upplevelse; Tillit; Emotionella trygghet; Barns perspektiv; Relationer; Äldre barn; Förskolan;

  Abstract : Att under en längre period i förskolan uppleva otillräcklig emotionell trygghet kan få konsekvenser förförskolebarns utveckling. Forskningen om vilken relevans och betydelse som barnen tillskriver sina upplevelserav trygghet är mycket begränsad. READ MORE

 4. 14. OakMood : A Visual Evaluation Method for Emotional Aspects of User Experience

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Carl Viktor Hedström Gustavsson; [2019]
  Keywords : User experience; evaluation; emotional feedback; visual feedback; iterative design process; research through design.;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate how images can be used to provide emotional feedback on user experience. The report describes the iterative process of developing OakMood, an image-based design evaluation method that provides designers with user generated visual feedback. READ MORE

 5. 15. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. READ MORE