Essays about: "kärlväxter"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word kärlväxter.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 2. 2. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Hallgren; Anna Sandberg; [2022]
  Keywords : blädningsbruk; hyggesfritt skogsbruk; kärlväxter; blåbär; Vaccinium myrtillus; artrikedom; biodiversitet;

  Abstract : The utilization of the Swedish forest as a natural resource has intensified during the last decade, which has led to an increase in disturbances on the forest ecosystems as a result of clear cutting. The effect of forestry on species richness and species composition has a large impact on how well the biodiversity and ecological communities can function. READ MORE

 3. 3. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elisabeth Kumlander; [2022]
  Keywords : semi-natural grasslands; biodiversity; plant species; land-use sequences;

  Abstract : During the last two centuries, large-scale administrational and technological reforms have drastically changed the agricultural landscape in Sweden. The meadows and semi-natural grasslands that once played a central role in the agricultural landscape have been reduced with up to 95%. READ MORE

 4. 4. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Lukas Farquharson; Max Isaksson; [2022]
  Keywords : Biodiversitet; dagvatten; evapotranspiration; gröna väggar; gröna korridorer; grönområden; gröna fasader; hydroponisk odling; kärlväxter; levande väggar; urbana värmeöar;

  Abstract : Vi har observerat att husfasader i urbana miljöer inte används till mycket annat än att vara just väggar. Det är möjligt att husfasader är en outnyttjad resurs med mycket potential om de används på ett effektivt sätt. READ MORE

 5. 5. Multifaceted effects of competition and plant-soil feedbacks on Achillea millefolium grown in soil from a riparian meadow : Emil Karlsson - Umeå University - Thesis project - 60 hp

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Emil Karlsson; [2021]
  Keywords : Plant; Competition; Plant soil feedback; Yarrow; Achillea millefolium; Centaurea cyanus; Soil; pH; Nitrate; Ammonium; Nitrogen; Soil texture; Light; Sweden; Height; Biomass; Field; Growth chamber; Greenhouse; Ecology; Relative fitness; Stabilizing niche; Konkurrens; Jordmån; Kärlväxter; Röllika; Blåklint;

  Abstract : Competition between plant individuals and how plants alter soil properties are key processes which drive changes in plant communities over time. Estimating the relative importance of these processes and how they affect plant growth in different ecological contexts and communities is an active area of research. READ MORE