Essays about: "kärnvedsandel"

Found 3 essays containing the word kärnvedsandel.

 1. 1. Studie av rottickans S-form i ett röjningsbestånd av gran

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Andreas Östlund; [2017]
  Keywords : rotstop; kärnvedsandel; stubbdiameter;

  Abstract : The aim of this study was to examine if heartwood properties and stump diameter affected the establishment of Heterobasidion parviporum in a Norway spruce stand at the stage of pre-commercial thinning. In addition, the effects of Rotstop® application on the stumps were investigated. READ MORE

 2. 2. Effekterna av en ny råvara och en ny produktmix i en komponentfabrik

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Peter Schotte; [2013]
  Keywords : komponenttillverkning; produktionsekonomi; råvarubas; simuleringar; sågklass; sågverk; trämanufaktur; Industrial components; production economy; raw material base; saw class; sawmill; simulations; wood manufacturing;

  Abstract : I Sverige spelar skogsnäringen en betydande roll för landets ekonomi och sysselsättning. Råvaruförutsättningarna har stor påverkan på produktionen i ett sågverk, och produktionen har ett divergerande flöde. Höga råvarukostnader ställer krav på ett högt råvaruutnyttjande där inget lämnas åt slumpen. READ MORE

 3. 3. Rätt val av timmerråvara : kan lönsamheten förbättras med en djupare kunskap om timrets ursprung?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Tobias Pettersson; [2013]
  Keywords : timmerfångst; timmersortering; täckningsbidrag; komponentfabrik; kvalitet;

  Abstract : Under år 2012 lades flera svenska sågverk ned, mycket på grund av kronans rekordstarka värde gentemot euron. Enligt Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk vid Danske bank, upplever dagens sågverk den värsta krisen på 40 år. READ MORE