Essays about: "köldskador"

Found 2 essays containing the word köldskador.

 1. 1. Optimal tomatkvalitet : effekter av lagringsförhållanden på tomat (Solanum lycopersicum)

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Lorén; [2013]
  Keywords : tomat; lagring; temperatur; etylen; socker syra; sjukdomar;

  Abstract : Kvalitetsfaktorer som påverkar tomater är smak, utseende (färg, storlek, form), fasthet och näringsinnehåll. Smaken bestäms av den kemiska sammansättningen i tomaten, då främst av totalt lösliga ämnen, titrerbar syra, pH samt förhållandet mellan socker och syra. READ MORE

 2. 2. Vinterskador på vedartade buskar och träd

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Love Hecktor; [2013]
  Keywords : köldskador; vinterskador; knoppvila; köldhärdighet; solbränna; frostsprickor; frosttorka; uppfrysning; underkylning; fryspunktssänkning; extracellulär frysning; intracellulär frysning; acklimatisering; deep supercooling;

  Abstract : Det finns idag en efterfrågan på ett bredare sortiment av lignoser, samtidigt behöver växterna vara tåliga för att klara av det svenska tempererade klimatets vintrar. Vinterskador kan bli både omfattande och kostsamma. READ MORE