Essays about: "kön"

Showing result 1 - 5 of 389 essays containing the word kön.

 1. 1. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Nina Sjödell; [2020]
  Keywords : häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Abstract : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. READ MORE

 2. 2. Applying Similarity Condition Embedding Network to an industrial fashion dataset

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Viktor Törnegren; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : To create a fashionable outfit one needs to take into account several different similarity conditions between clothing items, such as season, colour, what kind of context the outfit is supposed worn in etc. This is of course a hard task for a human to do but an even harder task for a computer to solve. READ MORE

 3. 3. Making the most for professional freelancers : A study of platforms in the gig economy

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johanna Vesterberg; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : Gig platforms; platform providers; professional freelancers; experience as a freelancer; Gigplattformar; plattformsägare; professionella frilansare; erfarenhet som frilansare;

  Abstract : Purpose - The purpose of this study was to understand how platform providers can develop their offerings and gig platforms depending on the targeted professional freelancers, henceforth referred to just as freelancers. To fulfil the purpose, three research questions (RQ) were developed: RQ1. READ MORE

 4. 4. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Cecilia Olander; Hanna Broo; [2020]
  Keywords : företagande; kvinnligt; manligt; gröna näringarna; genus; obetalt arbete; föräldraledighet; entrepreneur; female; male; agriculture; gender; un-paid work; parental leave;

  Abstract : De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. READ MORE

 5. 5. An indicative case-control study of noise perception due to environmental noise sources

  University essay from KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Author : Marcus Johansson ; [2020]
  Keywords : Noise perception; Psychoacoustics; Environmental noise; Bullerpåverkan; Psykoakustik; Samhällsbuller;

  Abstract : The subject of the thesis was proposed by the acoustic consultancy firm Brekke & Strand, which is of relevance for their additional understanding and development of services and contribution to robust solutions. The aim with this thesis is to give indicative results and to dig deeper into the relation between environmental noise and the perception of the same, specially focusing on construction related noise but also permanent noise sources that originates from infrastructure. READ MORE