Essays about: "könsskillnader"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word könsskillnader.

 1. 1. Sex differences in COVID-19 infections

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Majlinda Spahi; [2020]
  Keywords : COVID-19; corona virus; sex differences; sex hormones;

  Abstract : The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak have shown that there may be sex-dependent differences in morbidity and mortality among individuals contracted with the disease. The aim of the study was to analyse the extent that sex differences appear in COVID-19 infections and to explore whether any differences are due to intrinsic factors in the sexes that cause sex-bias in the disease susceptibility and mortality. READ MORE

 2. 2. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Erik Berg; [2020]
  Keywords : migration; förflyttning; net squared displacement; älg; spatial ekologi; förflyttningsstrategier; modeller; könsskillnader;

  Abstract : Att förstå var djur befinner sig och hur de förflyttar sig över året är en viktig del i arbetet för att nå en effektiv förvaltning. Extra viktigt är det när arten i fråga berör en stor mängd människor, både ekonomiskt och kulturellt. READ MORE

 3. 3. Gender Bias in Sports Commentary : the CrossFit Games

  University essay from Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Author : Jesper Carlsson; [2019]
  Keywords : CrossFit Games; gender bias; gender and language; sex differences; sports commentator; CrossFit Games; genusbias; könsskillnader; kön och språk; sportkommentatorer;

  Abstract : This paper examines the phenomenon of gender-biased language of sports commentary in the 2019 CrossFit Games. Three events from the 2019 CrossFit Games were transcribed verbatim and analyzed to answer five hypotheses relating to the overarching question of this paper; Do commentators' talks contain noticeable differences in the mentions of female and male athletes? The results of the five hypotheses were mixed; two were confirmed, two were ambiguous, and one was refuted. READ MORE

 4. 4. “Can someone tell me the way” : A study on human wayfinding behaviour under incorrect information

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Roisin Devlin; Filippo La Greca; [2019]
  Keywords : spatial navigation; human navigation; wayfinding; virtual environment; gender differences; männsklig navigering; VE; könsskillnader;

  Abstract : Finding the right path is a key aspect for successful navigation through the environment, with technologies such as the Global Positioning System (GPS) having improved this. However, human navigators can still be met with incorrect information either from devices or peers. The literature on how individuals then successfully navigate is limited. READ MORE

 5. 5. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och urinkoncentrationer av kortisol och serotonin hos labrador retriever

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Camilla Kretz; [2019]
  Keywords : Beteende; Dopamid; Hund; Kortisol; Serotonin;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att studera basala urinkoncentrationer av hormonerna kortisol och serotonin samt resultat från Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) hos fjorton icke kastrerade labrador retrievers. Elva tikar och tre hanar ingick i studien. READ MORE