Essays about: "körhastighet"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word körhastighet.

 1. 1. Scene Recognition for Safety Analysis in Collaborative Robotics

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Shaolei Wang; [2018]
  Keywords : Scene graph; Object segmentation; Mask R-CNN; Collaborative robot; Scengraf; Objektsegmentering; Mask R-CNN; Samarbets robot;

  Abstract : In modern industrial environments, human-robot collaboration is a trend in automation to improve performance and productivity. Instead of isolating robot from human to guarantee safety, collaborative robotics allows human and robot working in the same area at the same time. READ MORE

 2. 2. Control strategy investigation for a down-scaledforwarder : Refinement, Testing nad Analysis

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ANQING DUAN; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The predominant method of trees harvesting in Nordic countries is cut-to-length logging (CTL). CTL is realized by two machines: a harvester which is used for felling the trees, and a forwarder which is used for transporting the logs to a road accessible by trucks. READ MORE

 3. 3. En analysmodell för tidsåtgång vid skotning med Komatsuskotare

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Andersson; [2015]
  Keywords : skotning; tidsåtgångsmodell; litteraturstudie; produktivitet; effektivisering;

  Abstract : Skogsindustrin är viktig för Sverige. Den avverkade nettovolymen i Sverige under 2013 uppgick till 68,9 miljoner m³fub. En betydande del av skogsbrukets totala kostnader utgörs av drivningskostnader. Cirka hälften av drivningskostnaderna utgörs av skotningskostnaden. READ MORE

 4. 4. Skörd av rödklöverfrö : hur mycket frö spills vid tröskningen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrik Skyggeson; [2015]
  Keywords : rödklöverfrö; förodling; vallfrö; vallfröskörd; gräsfrö; gräsfröskörd; red clover;

  Abstract : Detta examensarbete berör problematiken gällande skörd av rödklöverfrö. Bakgrunden till arbetet är att det 2012 och 2013 gavs indikationer på att svenska rödklöverfröodlare spiller betydande delar av skörden i samband med skörd (25-180 kg/ha). READ MORE

 5. 5. En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonas Hamner ; [2014]
  Keywords : tunga transporter; tidsstudie; Gille kalkyl; körhastighet; lastbil; timmerbil;

  Abstract : Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. READ MORE