Essays about: "körkriterier"

Found 1 essay containing the word körkriterier.

  1. 1. Implementing method for conducting Real Driving Emission (RDE)

    University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

    Author : Zeerak Noralm; [2018]
    Keywords : PEMS; RDE; Light Duty Vehicle; NEDC; PEMS; RDE; WLTP; NEDC; MAW; ECU; utsläpp emission; körkriterier;

    Abstract : Det här projektet handlar om att utveckla en metod för real driving emission (RDE). RDE är ett komplement till Worldwide Light Duty Test Procedure (WLTP) som kommer att ersätta New European Driving Cycle (NEDC). Dessa cykler och metoder används för att mäta personbilars avgaser. READ MORE