Essays about: "körsbärssorter"

Found 1 essay containing the word körsbärssorter.

  1. 1. Sötkörsbärssorter : användning och förekomst i svenska genbanker

    University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

    Author : Lovisa van der Maarel; [2009]
    Keywords : Prunus avium; sötkörsbär; genbanker; Balsgård; förädling; sortbeskrivningar; körsbär; körsbärssorter;

    Abstract : Rapporten beskriver olika anledningar till bevarandet av sorter av sötkörsbär, Prunus avium, med tyngdpunkt på sorternas kulturvärde och den genetiska resurs de utgör för forskare och förädlare. Vidare beskrivs kortfattat de olika aktörer som arbetar med bevarandet i svenska genbanker och klonarkiv som NordGen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald och Programmet för odlad mångfald. READ MORE